Senast ändrad: 2017-01-13
Godkänd: 2017-01-13

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012:

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:

  • Matematik kurs C, Kemi A och Fysik A med lägst betyget Godkänd eller 3

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012(Gy2011):

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:

  • Matematik 3b eller 3c, Kemi 1 och Fysik 1a eller 1b1 och 1b2 med lägst betyget E

För mer information se KTH:s antagningsordning, www.kth.se