Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 fup)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML0024 Matematik för basår II 12,0 fup Förberedande nivå
ML0025 Fysik för basår II 18,0 fup Förberedande nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.