Senast ändrad: 2018-12-21
Godkänd: 2018-12-21

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:


Grundläggande behörighet uppfylls genom svensk eller utländsk gymnasieutbildning, gymnasial vuxenutbildning, studier på Folkhögskola eller motsvarande förkunskaper.

För särskild behörighet krävs lägst betyget E, 3 eller Godkänt i varje kurs nedan:

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011):


•    Matematik 3b alternativt Matematik 3c med som lägst betyg
•    Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 och 1b2
•    Kemi 1

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012:

•    Matematik C
•    Fysik A
•    Kemi A