Årskurs 1

Tekniskt basår, termin 2, KTH Södertälje (TBTMS), Utbildningsplan för kull VT2021

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ML0024 Matematik för basår II 60004 12,0 fup 6,0 6,0
ML0025 Fysik för basår II 60005 18,0 fup 9,0 9,0