Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

AFxxxx - Byggstyrning och leadarskap Ny kurs fr o m HT17

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1725 Byggproduktion och ledarskap 7,5 hp 7,5
HS1732 Fältmätning 7,5 hp 7,5
HS1015 Byggstyrning 7,5 hp 7,5
HS1733 Betongkonstruktion 7,5 hp 7,5
AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1718 Installationsteknik 1 inom bygg - anläggning 7,5 hp 7,5
AF1724 Anläggningsteknik 1 7,5 hp 7,5
AF108X Examensarbete inom installationsteknik - Byggproduktion, grundnivå 7,5 hp 7,5
AF109X Examensarbete inom anläggningsteknik - Byggproduktion, grundnivå 7,5 hp 7,5
AF1719 Installationsteknik 2 inom bygg-anläggning 7,5 hp 7,5
AF1725 Anläggningsteknik 2 7,5 hp 7,5