Årskurs 2

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

AFxxxx - Byggstyrning och leadarskap Ny kurs fr o m HT17

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1736 Fältmätningsteknik och Anläggning B 51094 7,5 hp 7,5
HS1725 Byggproduktion och ledarskap 51144 7,5 hp 7,5
HS1015 Byggstyrning 51089 7,5 hp 7,5
HS1733 Betongkonstruktion 50395 7,5 hp 7,5
AF1730 Building Information Modeling 60743 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1718 Installationsteknik 1 inom bygg - anläggning
Obligatorisk för spår Installationsteknik
60733 7,5 hp 7,5
AF1724 Anläggningsteknik 1
Obligatorisk för spår Anläggningsteknik
60463 7,5 hp 7,5
AF108X Examensarbete inom installationsteknik - Byggproduktion, grundnivå
Obligatorisk för spår Installationsteknik
61258 7,5 hp 7,5
AF109X Examensarbete inom anläggningsteknik - Byggproduktion, grundnivå
Obligatorisk för spår Anläggningsteknik
61649 7,5 hp 7,5
AF1719 Installationsteknik 2 inom bygg-anläggning
Obligatorisk för spår Installationsteknik
60579 7,5 hp 7,5
AF1725 Anläggningsteknik 2
Obligatorisk för spår Anläggningsteknik
60728 7,5 hp 7,5