Årskurs 2

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HS1725 Byggproduktion och ledarskap 7,5 hp 7,5
HS1015 Byggstyrning 7,5 hp 7,5
HS1733 Betongkonstruktion 7,5 hp 7,5
AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp 7,5
AF1739 Fältmätningsteknik
Ersätter AF1736
7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1718 Installationsteknik 1 inom bygg - anläggning
Obligatorisk för spår Installationsteknik
7,5 hp 7,5
AF1724 Anläggningsteknik 1
Obligatorisk för spår Anläggningsteknik
7,5 hp 7,5
AF108X Examensarbete inom installationsteknik - Byggproduktion, grundnivå
Obligatorisk för spår Installationsteknik
7,5 hp 7,5
AF109X Examensarbete inom anläggningsteknik - Byggproduktion, grundnivå
Obligatorisk för spår Anläggningsteknik
7,5 hp 7,5
AF1719 Installationsteknik 2 inom bygg-anläggning
Obligatorisk för spår Installationsteknik
7,5 hp 7,5
AF1725 Anläggningsteknik 2
Obligatorisk för spår Anläggningsteknik
7,5 hp 7,5