Bilaga 1: Kurslista

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

AFxxxx - Byggstyrning och leadarskap Ny kurs fr o m HT17