Bilaga 1: Kurslista

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF1722 Byggprocessen 5,0 Grundnivå
AF1731 Byggteknik 1, småhus, tekniskt arbete, Cad 1 7,5 Grundnivå
AF1732 Byggteknik 2, storahus, materiallära, Cad 2, Anläggning A 10,0 Grundnivå
AF1742 Byggekonomi och kvalitet 7,5 Grundnivå
HF1700 Matematik 7,5 Grundnivå
HS1722 Statik och hållfasthetslära 7,5 Grundnivå
HS1730 Byggfysik med byggmateriallära 7,5 Grundnivå
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HF1703 Inledande matematik 1,5 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF1730 Building Information Modeling 7,5 Grundnivå
AF1736 Fältmätningsteknik och Anläggning B 7,5 Grundnivå
HS1015 Byggstyrning 7,5 Grundnivå
HS1725 Byggproduktion och ledarskap 7,5 Grundnivå
HS1733 Betongkonstruktion 7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF108X Examensarbete inom installationsteknik - Byggproduktion, grundnivå
Obligatorisk för spår Installationsteknik
7,5 Grundnivå
AF109X Examensarbete inom anläggningsteknik - Byggproduktion, grundnivå
Obligatorisk för spår Anläggningsteknik
7,5 Grundnivå
AF1718 Installationsteknik 1 inom bygg - anläggning
Obligatorisk för spår Installationsteknik
7,5 Grundnivå
AF1719 Installationsteknik 2 inom bygg-anläggning
Obligatorisk för spår Installationsteknik
7,5 Grundnivå
AF1724 Anläggningsteknik 1
Obligatorisk för spår Anläggningsteknik
7,5 Grundnivå
AF1725 Anläggningsteknik 2
Obligatorisk för spår Anläggningsteknik
7,5 Grundnivå

Kompletterande information

AFxxxx - Byggstyrning och leadarskap Ny kurs fr o m HT17

Årskurs 3