Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HF1703 Inledande matematik 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp Grundnivå
AF1739 Fältmätningsteknik Ersätter AF1736 7,5 hp Grundnivå
HS1015 Byggstyrning 7,5 hp Grundnivå
HS1725 Byggproduktion och ledarskap 7,5 hp Grundnivå
HS1733 Betongkonstruktion 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF108X Examensarbete inom installationsteknik - Byggproduktion, grundnivå Obligatorisk för spår Installationsteknik 7,5 hp Grundnivå
AF109X Examensarbete inom anläggningsteknik - Byggproduktion, grundnivå Obligatorisk för spår Anläggningsteknik 7,5 hp Grundnivå
AF1718 Installationsteknik 1 inom bygg - anläggning Obligatorisk för spår Installationsteknik 7,5 hp Grundnivå
AF1719 Installationsteknik 2 inom bygg-anläggning Obligatorisk för spår Installationsteknik 7,5 hp Grundnivå
AF1724 Anläggningsteknik 1 Obligatorisk för spår Anläggningsteknik 7,5 hp Grundnivå
AF1725 Anläggningsteknik 2 Obligatorisk för spår Anläggningsteknik 7,5 hp Grundnivå