Årskurs 2

Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AF2023 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik och Risk och säkerhet för byggnadsverk 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 7,5
AF2011 Strukturdynamik 7,5 7,5
AF2402 Akustik och brand 7,5 7,5
AF2403 Byggskador 7,5 7,5
AF2611 Jordmekanik, avancerad kurs 7,5 7,5
AH2905 Avancerad analys och design av vägbeläggningar 7,5 7,5
AH2909 C-Campus kurs i framtida vägdesign 7,5 3,0 4,5
AF2025 Projekt för huskonstruktörer 7,5 7,5
AF2203 Brokonstruktion fortsättningskurs 7,5 7,5
AF2512 Inomhusklimat- och energimodellering för högpresterande byggnader, projektkurs
Ersätter AF2510
7,5 7,5
AF2610 Bergteknik och tunnlar 7,5 7,5
AG2800 Livscykelanalys 7,5 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 7,5
AF213X Examensarbete inom betongbyggnad, avancerad nivå 60070 30,0 15,0 15,0
AF223X Examensarbete inom bro- och stålbyggnad, avancerad nivå 60071 30,0 15,0 15,0
AF233X Examensarbete inom byggnadsmateriallära, avancerad nivå 60072 30,0 15,0 15,0
AF243X Examensarbete inom byggnadsteknik, avancerad nivå 60073 30,0 15,0 15,0
AF253X Examensarbete inom installations- och energisystem, avancerad nivå 60074 30,0 15,0 15,0
AF259X Examensarbete inom strömnings-och klimatteknik , avancerad nivå 60075 30,0 15,0 15,0
AF263X Examensarbete inom jord- och bergmekanik, avancerad nivå 60076 30,0 15,0 15,0
AF283X Examensarbete inom vattenbyggnad, avancerad nivå 60077 30,0 15,0 15,0
AF293X Examensarbete inom vägteknik, avancerad nivå 60078 30,0 15,0 15,0