Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TCOMK)

Välj utbildningsplan. Oftast överensstämmer kull med den termin då studierna påbörjades vid programmet.