Senast ändrad: 2016-06-10
Godkänd: 2016-06-10

Programmet har en modifierad områdesbehörighet 9 (eller 9A): Matematik kurs E (4) , Fysik kurs B (2) men inte Kemi kurs A (1) (undantag). Undantaget för Kemi motiveras av att IB-studenter bara kan fördjupa sig i ett naturvetenskapligt ämne samt matematik. Dessutom krävs Engelska B eller krav på kunskaper i engelska motsvarande det som behövs för att antas till masterprogram på KTH.

Urval sker enligt KTH:s antagningsordning, se KTH:s regelverk http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning