Bilaga 1: Kurslista

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TCOMK), Utbildningsplan för kull HT2016

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (64,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID1018 Programmering I 7,5 Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 Grundnivå
IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 Grundnivå
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT
3 hp läses i åk 1
7,5 Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 Grundnivå
SF1610 Diskret matematik 7,5 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (58,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID1019 Programmering II 7,5 Grundnivå
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 Grundnivå
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT
1,5 hp läses i åk2
7,5 Grundnivå
II1305 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik 7,5 Grundnivå
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 Grundnivå
IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6,0 Grundnivå
SF1686 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 Grundnivå
II1303 Signalbehandling 7,5 Grundnivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

En valfri kurs 7,5 hp läses i period 2. 

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (49,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 Grundnivå
ID1206 Operativsystem 7,5 Grundnivå
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT
3 hp läses i åk 3
7,5 Grundnivå
II143X Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1900 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 Avancerad nivå
DD2401 Neurovetenskap 7,5 Avancerad nivå
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 Grundnivå
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 Grundnivå
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 Grundnivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 Grundnivå
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 Avancerad nivå
ID2213 Logikprogrammering 7,5 Avancerad nivå
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 Avancerad nivå
II1303 Signalbehandling 7,5 Grundnivå
IK1330 Trådlösa system 7,5 Grundnivå
IK1552 Internetteknik 7,5 Grundnivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 Avancerad nivå
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 Avancerad nivå
LS1419 Engelska för arbetslivet 7,5 Grundnivå
ME1033 Öppen och användardriven innovation 7,5 Grundnivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 Avancerad nivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Valfria kurser 15 hp läses i åk 3.

Årskurs 4