Bilaga 1: Kurslista

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TCOMK), Utbildningsplan för kull HT2016

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

En valfri kurs 7,5 hp läses i period 2. 

Årskurs 3

Valfria kurser

Kompletterande information

Valfria kurser 15 hp läses i åk 3.