Årskurs 2

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TCOMK), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

9 hp valfria kurser läses i åk 2. 

De listade valfria kurserna är förslag på valfria kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 50777 7,5 hp 7,5
SF1686 Flervariabelanalys 50857 7,5 hp 7,5
SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 50244 7,5 hp 7,5
ID1019 Programmering II 60572 7,5 hp 7,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 60358 7,5 hp 7,5
II1305 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik 60853 7,5 hp 7,5
IV1303 Modern mjukvaruutveckling 60852 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 51351 7,5 hp 7,5
II1303 Signalbehandling 50716 7,5 hp 7,5
LS1419 Engelska för arbetslivet 50160 7,5 hp 7,5
II1307 Aktiv karriärstart 61272 1,5 hp 1,5