Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

9 hp valfria kurser läses i åk 2. 

De listade valfria kurserna är förslag på valfria kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp 7,5
SF1686 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp 7,5
ID1019 Programmering II 7,5 hp 7,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp 7,5
II1305 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik 7,5 hp 7,5
IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp 7,5
II1303 Signalbehandling 7,5 hp 7,5
LS1419 Engelska för arbetslivet 7,5 hp 7,5
II1307 Aktiv karriärstart 1,5 hp 1,5