Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

10,5 hp valfria kurser läses i åk 3. 

De listade valfria kurserna är förslag på valfria kurser. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50597 6,0 hp 6,0
SF1900 Sannolikhetsteori och statistik 51471 6,0 hp 6,0
ID1206 Operativsystem 51460 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 60336 7,5 hp 7,5
II143X Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, grundnivå 60988 15,0 hp 7,5 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 60460 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 50343 7,5 hp 7,5
ID2213 Logikprogrammering 50692 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 50606 7,5 hp 7,5
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 50512 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 50505 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 50480 7,5 hp 7,5
II1303 Signalbehandling 50040 7,5 hp 7,5
IK1330 Trådlösa system 50357 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 51129 7,5 hp 7,5
LS1419 Engelska för arbetslivet 51011 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 50328 6,0 hp 6,0
ID1217 Programmering av parallella system 60321 7,5 hp 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 60791 7,5 hp 7,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60499 7,5 hp 4,5 3,0
DD2401 Neurovetenskap 60502 7,5 hp 7,5
II1307 Aktiv karriärstart 61004 1,5 hp 1,5
IK1552 Internetteknik 60329 7,5 hp 7,5
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer 61512 6,0 hp 6,0