Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IE1204 Digital design 50904 7,5 hp 7,5
II1306 Introduktion till IT 50901 1,5 hp 1,5
SF1690 Baskurs i matematik 50902 6,0 hp 6,0
ID1018 Programmering I 50903 7,5 hp 7,5
SF1684 Algebra och geometri 50905 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60613 7,5 hp 7,5
SF1685 Envariabelanalys 60614 7,5 hp 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 60503 7,5 hp 7,5
SF1610 Diskret matematik 60611 7,5 hp 7,5