Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 hp Avancerad nivå
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, internetteknik (ITE)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IK2217 Avancerad Internetteknik II 7,5 hp Avancerad nivå
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp Avancerad nivå
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 7,5 hp Avancerad nivå
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp Avancerad nivå
IK1332 Sakernas internet 7,5 hp Grundnivå
IK2507 Trådlösa kommunikationssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IK2508 Trådlös transmissionsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 hp Grundnivå
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp Avancerad nivå
ME2062 Technology-based Entrepreneurship 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (75,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA246X Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 30,0 hp Avancerad nivå
EA246X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 30,0 hp Avancerad nivå
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp Avancerad nivå
EP2420 Nätverksanalys 7,5 hp Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp Grundnivå
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp Avancerad nivå
IK2510 Radionät 7,5 hp Avancerad nivå
IS2500 RFID System 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, säker och mobil kommunikation (SMK)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (75,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA246X Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 30,0 hp Avancerad nivå
EA246X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 30,0 hp Avancerad nivå
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp Avancerad nivå
EP2420 Nätverksanalys 7,5 hp Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp Avancerad nivå
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp Grundnivå
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp Avancerad nivå
IK2510 Radionät 7,5 hp Avancerad nivå
IS2500 RFID System 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, trådlösa nätverk (TRN)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IK2507 Trådlösa kommunikationssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IK2508 Trådlös transmissionsteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (75,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA246X Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 30,0 hp Avancerad nivå
EA246X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 30,0 hp Avancerad nivå
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp Avancerad nivå
EP2420 Nätverksanalys 7,5 hp Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp Grundnivå
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp Avancerad nivå
IK2510 Radionät 7,5 hp Avancerad nivå
IS2500 RFID System 7,5 hp Avancerad nivå