Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Under höstterminen i årskurs 1 läses fem obligatoriska kurser om tillsammans 30 hp.

Till vårterminen väljs ett av sju spår (det finns också möjlighet att definiera ett individuellt spår). Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom spåret.

Därutöver ska studenten under vårterminen i årskurs 1 eller höstterminen i årskurs 2 välja en teknikkomplementär kurs. Övriga kurser är valfria.

Spåren presenteras på KTHs utbildningswebb, http://www.kth.se/utbildning/program/master-magisterutbildning/master-magisterprogram-svenska/svenska-master-magisterprogram/datalogi/kurser-1.51699

Autonoma sysem:

DD2387, DD2423, DD2425, DD2427, DD2429, DD2431, DD2432, DD2439, DH2620, DN2221, DN2222, EL1110, EL3320, ID2204, ID2209, ID2213, EN2200, IC1004, EQ1240, SF1851

Datasäkerhet:

DD2387, DD2441, DD2448, DD2452, DD2457, DD2458, DD2490, DD2491, DD2495, DH2620, ID2002, ID2206, IV2021

Industriella informations- och styrsystem:

AK2014, DD2471, DH2620, EH2010, EH2020, EH2030, EH2040, EH2050,  EH2730, ID2003, IV2007, IV2031, ME1004, ME2042

Internetteknik:

DD2390, DD2490, DD2491, DD2495, EP2200, EP2210, EP2300, ID2206, ID2210, IK2213, IK2554, IK2555

Programsystemteknik:

DD2372, DD2387, DD2388, DD2390, DD2431, DD2450, DD2456, DD2457, DD2458, DD2471, DD2475, DD2483, DD2488, DH2418, DH2620, ID1217, ID2206

Språkteknologi:

DD2372, DD2387, DD2390, DD2431, DD2475, DH2418, DH2620, DT2112, DT2140

Teoretisk datalogi:

DD2372, DD2441, DD2446, DD2447, DD2448, DD2450, DD2456, DD2457, DD2458, EQ1220, ID1217, SF1851, SF2703 SF2708, SF2715, SF2729

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DD2393 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0