Årskurs 2

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Vilka kurser som läses i årskurs 2 beslutas hösten 2011.

Examensarbetet utförs under vårterminen i årskurs 2.

Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom det valda spåret. Vilka kurser som tillhör spåret framgår av kurslistan för årskurs 1.

Därutöver ska studenten under vårterminen i årskurs 1 eller höstterminen i årskurs 2 välja en teknikkomplementär kurs. Övriga kurser är valfria.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD221X Examensarbete inom datalogi, avancerad nivå 30,0 hp

Inriktningar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer
Bara en av DD2488 och ID2202 kan läsas
7,5 hp 7,5
IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp 7,5