Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Vilka kurser som läses i årskurs 2 beslutas hösten 2011.

Examensarbetet utförs under vårterminen i årskurs 2.

Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom det valda spåret. Vilka kurser som tillhör spåret framgår av kurslistan för årskurs 1.

Därutöver ska studenten under vårterminen i årskurs 1 eller höstterminen i årskurs 2 välja en teknikkomplementär kurs. Övriga kurser är valfria.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD221X Examensarbete inom datalogi, avancerad nivå 30,0 hp

Inriktningar

Spår, IT-Management med Enterprise Architecture (CSCC)

Kurser (CSCC)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 6,0
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EH2780 IT-Management med Enterprise Architecture II, fallstudier 12,0 hp 6,0 6,0
ME2042 Förhandlingsteknik 6,0 hp 3,0 3,0
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp 7,5
EH2730 Kravhantering 7,5 hp 7,5
IV2029 Global IT-management 7,5 hp 7,5
AK2014 Beslutsteori 7,5 hp 7,5

Spår, programsystemteknik (CSCD)

Kurser (CSCD)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 6,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DD2451 Parallella och distribuerade beräkningar 6,0 hp
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp

Spår, språkteknologi (CSCE)

Kurser (CSCE)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 6,0
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp 4,0 2,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5

Spår, teoretisk datalogi (CSCF)

Kurser (CSCF)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi 6,0 hp 6,0
EQ1220 Signalteori 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
DD2451 Parallella och distribuerade beräkningar 6,0 hp
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp

Spår, datorsystemteknik (CSCH)

Kurser (CSCH)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer Bara en av DD2488 och ID2202 kan läsas 7,5 hp 7,5
IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp 7,5

Spår, ljud och musik (CSCI)

Kurser (CSCI)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp 7,5
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
EN2100 Ljudperception 7,5 hp