Årskurs 1

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Under höstterminen i årskurs 1 läses fyra obligatoriska kurser om tillsammans 24 hp. En valfri kurs måste väljas

Till vårterminen läses en obligatorisk kurser och ett av nio spår väljs (det finns också möjlighet att definiera ett individuellt spår). Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom spåret.

Övriga kurser är valfria.

Inriktningar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer
Bara en av DD2488 och ID2202 kan läsas
7,5 hp 7,5
IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp 7,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion
Bara en av DD2488 och ID2202 kan läsas
9,0 hp 4,5 4,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp