Årskurs 2

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Under höstterminen i årskurs 1 läses fem obligatoriska kurser om tillsammans 30 hp.

Till vårterminen väljs ett av nio spår (det finns också möjlighet att definiera ett individuellt spår). Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom spåret.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD221X Examensarbete inom datalogi, avancerad nivå 30,0 hp

Inriktningar