Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Under höstterminen i årskurs 1 läses fem obligatoriska kurser om tillsammans 30 hp.

Till vårterminen väljs ett av nio spår (det finns också möjlighet att definiera ett individuellt spår). Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom spåret.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD221X Examensarbete inom datalogi, avancerad nivå 30,0 hp

Inriktningar

Spår, språkteknologi (CSCE)

Kurser (CSCE)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp 4,0 2,0
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs Kan inte läsas av den som gått DH1620 6,0 hp 4,0 2,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
DD2372 Automater och språk 6,0 hp 6,0

Spår, datorsystemteknik (CSCH)

Kurser (CSCH)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer Bara en av DD2488 och ID2202 kan läsas 7,5 hp 7,5
IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp 7,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion 9,0 hp 4,5 4,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp
IS2205 Individuella studier i datorsystemteknik 7,5 hp