Senast ändrad: 2013-04-29
Godkänd: 2013-04-29

Datalogiprogrammet omfattar 120 högskolepoäng, vilket vid normal studietakt motsvarar två år. Programmet är på avancerad nivå och ges i huvudsak på svenska. Enstaka kurser kan dock ges på engelska. Mycket av kurslitteraturen är på engelska.

Programmet erbjuder för närvarande spåren autonoma system, beräkningsbiologi, datasäkerhet, datorsystemteknik, industriella informations- och styrsystem, internetteknik, programsystemteknik, språkteknologi samt teoretisk datalogi.