Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp Avancerad nivå
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet Obligatorisk för studenter som inte läst kursen alt. DD2352 tidigare 9,0 hp Grundnivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp Avancerad nivå
ID2200 Operativsystem 6,0 hp Avancerad nivå
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Under höstterminen i årskurs 1 läses fyra obligatoriska kurser om tillsammans 24 hp. En valfri kurs måste väljas

Till vårterminen läses en obligatorisk kurser och ett av nio spår väljs (det finns också möjlighet att definiera ett individuellt spår). Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom spåret.

Övriga kurser är valfria.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD221X Examensarbete inom datalogi, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja 30 hp kurser inom spåret. Övriga kurser är valfria.

Spår, autonoma system (CSCA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering 6,0 hp Avancerad nivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp Avancerad nivå
EQ1240 Signalbehandling 7,5 hp Grundnivå
FEL3320 Tillämpad estimering 7,5 hp Forskarnivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp Avancerad nivå
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
SF1841 Optimization 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system Platsbegränsning 9,0 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs Kan inte läsas av den som gått DH1620 6,0 hp Avancerad nivå
DN2221 Tillämpade numeriska metoder, del 1 6,0 hp Avancerad nivå
DN2222 Tillämpade numeriska metoder, del 2 3,0 hp Avancerad nivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp Avancerad nivå
EQ1240 Signalbehandling 7,5 hp Grundnivå
FEL3320 Tillämpad estimering 7,5 hp Forskarnivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp Avancerad nivå
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, datasäkerhet (CSCB)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp Avancerad nivå
DD2451 Parallella och distribuerade beräkningar 6,0 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2495 Nätverkssäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IV2021 IT-rätt 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp Avancerad nivå
DD2451 Parallella och distribuerade beräkningar 6,0 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
IV2021 IT-rätt 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, IT-Management med Enterprise Architecture (CSCC)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2014 Beslutsteori 7,5 hp Avancerad nivå
DD1371 Beslutstödssystem 7,5 hp Grundnivå
DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2483 Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise Java 6,0 hp Avancerad nivå
DD2495 Nätverkssäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp Avancerad nivå
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 7,5 hp Avancerad nivå
IV2029 Global IT-management 7,5 hp Avancerad nivå
IV2031 Strategisk IT management 7,5 hp Avancerad nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
ME2042 Förhandlingsteknik 6,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp Avancerad nivå
EH2780 IT-Management med Enterprise Architecture II, fallstudier 12,0 hp Avancerad nivå
IV2029 Global IT-management 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, programsystemteknik (CSCD)

Årskurs 1

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå
DD2451 Parallella och distribuerade beräkningar 6,0 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs Kan inte läsas av den som gått DH1620 6,0 hp Avancerad nivå

Spår, språkteknologi (CSCE)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2372 Automater och språk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp Avancerad nivå
DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp Avancerad nivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp Avancerad nivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs Kan inte läsas av den som gått DH1620 6,0 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, teoretisk datalogi (CSCF)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2372 Automater och språk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2446 Komplexitetsteori 6,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp Avancerad nivå
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2451 Parallella och distribuerade beräkningar 6,0 hp Avancerad nivå
DD2456 Avancerade objektorienterade system 7,5 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
EQ1220 Signalteori 7,5 hp Grundnivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå
SF1841 Optimization 6,0 hp Grundnivå
SF2708 Kombinatorik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2715 Tillämpad kombinatorik 6,0 hp Avancerad nivå
SF2729 Grupper och ringar 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2446 Komplexitetsteori 6,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2451 Parallella och distribuerade beräkningar 6,0 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
EQ1220 Signalteori 7,5 hp Grundnivå

Spår, beräkningsbiologi (CSCG)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2250 Tillämpad genteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp Avancerad nivå
BB2470 Genetik och genomik 10,0 hp Avancerad nivå
BB2510 Proteomik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp Avancerad nivå
DD2398 Kvantitativ systembiologi 7,5 hp Avancerad nivå
DD2399 Omikdata och systembiologi 7,5 hp Avancerad nivå
DD2400 Cell- och molekylärbiologi 15,0 hp Avancerad nivå
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp Avancerad nivå
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp Avancerad nivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 hp Grundnivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp Avancerad nivå
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp Avancerad nivå
EN2500 Informationsteori och källkodning 7,5 hp Avancerad nivå
SF1841 Optimization 6,0 hp Grundnivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2945 Tidsserieanalys 6,0 hp Avancerad nivå
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp Avancerad nivå
SK2530 Introduktion till biomedicin 6,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2250 Tillämpad genteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp Avancerad nivå
BB2470 Genetik och genomik 10,0 hp Avancerad nivå
BB2510 Proteomik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2354 Algoritmer och komplexitet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 hp Grundnivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp Avancerad nivå
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp Avancerad nivå
SK2530 Introduktion till biomedicin 6,0 hp Avancerad nivå

Spår, datorsystemteknik (CSCH)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2488 Kompilatorkonstruktion Bara en av DD2488 och ID2202 kan läsas 9,0 hp Avancerad nivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EH2780 IT-Management med Enterprise Architecture II, fallstudier 12,0 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer Bara en av DD2488 och ID2202 kan läsas 7,5 hp Avancerad nivå
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp Avancerad nivå
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp Avancerad nivå
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp Avancerad nivå
IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp Avancerad nivå
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp Avancerad nivå
IS2205 Individuella studier i datorsystemteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer Bara en av DD2488 och ID2202 kan läsas 7,5 hp Avancerad nivå
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp Avancerad nivå
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp Avancerad nivå
IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, ljud och musik (CSCI)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp Grundnivå
DT2112 Talteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2118 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp Avancerad nivå
DT2212 Musikakustik 7,5 hp Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp Avancerad nivå
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp Grundnivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp Avancerad nivå