Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2014

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Under höstterminen i årskurs 1 läses obligatoriska kurser.

Till vårterminen läses en obligatoriska kurser och ett spår väljs (det finns också möjlighet att definiera ett individuellt spår). Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom spåret.

Övriga kurser är valfria.

Kurspoolen utgår för de som går CDATE11 med inriktning KIN/JAP eller CDATE12 KIN/JAP. Kurspoolen gäller för ALLA andra studenter.

Årskurs 2

Kompletterande information

Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom spåret. Övriga kurser är valfria.

Spår, autonoma system (CSCA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, datasäkerhet (CSCB)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, IT-Management med Enterprise Architecture (CSCC)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, programsystemteknik (CSCD)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, språkteknologi (CSCE)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, teoretisk datalogi (CSCF)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

The course DD2445 will be given this academic year (and will be alternated with DD2442 Seminars on Theoretical Computer Science, 7,5 credits next academic year).

Spår, beräkningsbiologi (CSCG)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, datorsystemteknik (CSCH)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, ljud och musik (CSCI)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser