Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

För studerande från CTFYS eller CINTE som saknar motsvarande kurser i tidigare examen krävs även:

- DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp
- SF1630 Diskret matematik 9 hp, grundnivå, eller SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi Ett poäng per läsår 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Spår, kognitiva system (CSCS)

Kurser (CSCS)

Ett av delspåren ska väljas:

1 Datorseende och robotik

2 Tal och musik

Minst 16,5 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas under årskurs 1 eller årskurs 2.

Villkorligt valfria kurser Datorseende och robotik (årskurs 1):

DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp

DT2112 Talteknologi 7.5

EQ2340 Mönsterigenkänning 7.5

Villkorligt valfria kurser, Tal och Musik (årskurs 1):

DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7.5

DT2213 Musikkommunikation och musikteknologi 7.5

EN2202 Mönsterigenkänning 7.5

Med reservation för ändringar

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi Obligatorisk för spåret Tal och musik. 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare Endast för spåret Tal och Musik 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi Endast för spåret Tal och Musik 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
EQ2320 Talsignalbehandling 6,0 hp 6,0
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 hp

Spår, dataanalys (CSDA)

Kurser (CSDA)

Minst 16,5 hp av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och årskurs 2 ska läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp 7,5
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp 6,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp 3,5 5,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp 7,0 8,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp 7,5

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Kurser (CSID)

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurser ska läsas från årskurs 1 och 2.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 3,5 4,0
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp 3,0 3,0
DH2627 Interaktionsdesign 2 15,0 hp 7,5 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp 4,5 4,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 hp

Spår, programvaruteknik (CSST)

Kurser (CSST)

Obligatorisk kurs, årskurs 1:

DD2459 Programvarutillförlitlighet

Ett av delspåren ska väljas:

  1. Programspråk
  2. Datasäkerhet

Obligatoriska kurser, delspår Datasäkerhet:

DD2448 Kryptografins grunder

DD2460 Programvarusäkerhet

Minst en av nedanstående kurser måste läsas i delspåret programspråk:

DD2386 Mjukvarukonstruktion i större system 7,5 hp

DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp

Minst en dessa kurser måste läsas i delspåret programspråk:

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2386 Mjukvarukonstruktion i större system 7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder Obligatorisk för spåret Datasäkerhet 7,5 hp 3,0 4,5
DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp 6,0
DD2460 Programvarusäkerhet Obligatorisk för spåret Datasäkerhet 7,5 hp 7,5
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Kurser (CSTC)

Ett av följande delspår ska väljas:

  1. Algoritmer och Komplexitet
  2. Formella Metoder
  3. Kryptografi

Minst 7,5 hp måste läsas från följande kurser:

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp

Delspår Formella metoder:

Obligatorisk kurs:

DD2460 Programvarusäkerhet, 7,5 hp

Rekommenderade kurser för delspåret:

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp

Minst en av följande matematikkurser måste läsas år ett eller år två.

SF2713 Analysens grunder 7,5 hp

SF2741 Enumerativ kombinatorik 7,5 hp

SF2729 Grupper och ringar 7,5 hp

SF2723 Valda ämnen i matematik III 7,5 hp

SF2724 Valda ämnen i matematik IV 7,5 hp

SF2730 Valda ämnen i matematik V 7,5 hp

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2940 Sannolikhetsteori Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp 7,5
SF2741 Enumerativ kombinatorik Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp 3,7 3,8
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder Obligatorisk för delspåret Kryptografi 7,5 hp 3,0 4,5
SF2724 Valda ämnen i matematik IV Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp 3,8 3,7
DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp 6,0
DD2460 Programvarusäkerhet Obligatorisk för spåret formella metoder 7,5 hp 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp 7,5
SF2723 Valda ämnen i matematik III Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp
SF2730 Valda ämnen i matematik V Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Kurser (CSVG)

Ett av följande delspår måste väljas:

  1. Visualisering och modellering
  2. Grafik och interaktion

En av de villkorligt valfria kurserna i delspåret Visualisering och modellering måste läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik Villkorligt valfri för delspåret Visualisering och modellering 6,0 hp
DH2321 Informationsvisualisering Villkorligt valfri för delspåret Visualisering och modellering 6,0 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 hp