Årskurs 2

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

För studerande från CTFYS eller CINTE som saknar motsvarande kurser i tidigare examen krävs även:

- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp
- SF1630 Diskret matematik 9 hp, grundnivå, eller SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi
En poäng per läsår
2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA221X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå
Endast öppen för studenter antagna på ett masterprogram på CSC
30,0 hp 15,0 15,0
DA222X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå
För civilingenjörsstudenter antagna på ett masterprogram på CSC
30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar

Minst 16,5 hp från de villkorligt valfria kurserna ska läsas i årskurs 1 eller årskurs 2.


Villkorligt valfria kurser, delspår Datorseende och robotik, årskurs 2.

DD2425 Robotik och autonoma system 9.0

DD2429 Datorfotografi 6.0

DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7.5

DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15.0

DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6.0

DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5

EL2320 Tillämpad estimering 7.5

EN2202 Mönsterigenkänning 7.5

Villkorligt valfria kurser, delspår Tal och musik, årskurs 2:

DD2423 Bildbehandling och datorseende 7.5

DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7.5

DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6.0

DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6.0

DT2410 Audioteknik 7.5

EL2320 Tillämpad estimering 7.5

EN2202 Mönsterigenkänning 7.5


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi
Endast villkorligt valfri för spåret Datorseende och robotik.
6,0 hp 6,0
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp 7,5
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system
Endast villkorligt valfri för spåret Datorseende och robotik.
9,0 hp 3,5 5,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Obligatorisk för spåret Bildbehandling och robotik.
7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
DT2410 Audioteknik
Endast villkorligt valfri för spåret Tal och Musik.
7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem
Endast villkorligt valfri för spåret Datorseende och robotik.
15,0 hp 7,0 8,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp

Minst 16,5 hp av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och årskurs 2 ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp 3,5 5,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp 7,0 8,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp 7,5

Delspår Programspråk:

Obligatorisk kurs:

DD2488 Kompilatorkonstruktion, 9 hp

Delspår Datasäkerhet:

Minst en av kurserna ska läsas:

EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp

DD2496 Integritetsskyddande tekniker, 7,5 hp


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2496 Integritetsskyddande tekniker
Villkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet
7,5 hp 7,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion
Obligatorisk för spåret Programspråk
9,0 hp 4,5 4,5
EP2500 Säkra nätverkssystem
Villkorligt valfri för spåret Datasäkerhet
7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs
Rekommenderad för spåret Datasäkerhet
7,5 hp 7,5
DD1389 Internetprogrammering 6,0 hp 6,0
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp 4,0 3,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0

Delspår Algoritmer och komplexitet:

Minst en av följande kurser ska läsas:

DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp (Ges nästa gång HT19)

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

Minst en av följande matematikkurser måste läsas år ett eller år två.

SF2713 Analysens grunder 7,5 hp

SF2741 Enumerativ kombinatorik 7,5 hp

SF2729 Grupper och ringar 7,5 hp

SF2723 Valda ämnen i matematik III 7,5 hp

SF2724 Valda ämnen i matematik IV 7,5 hp

SF2730 Valda ämnen i matematik V 7,5 hp

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp 4,0 3,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5 hp 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5 hp 7,5
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi
Villkorligt valfri för spåret Algoritmer och Komplexitet
7,5 hp
SF2723 Valda ämnen i matematik III
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5 hp
SF2724 Valda ämnen i matematik IV
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5 hp
SF2730 Valda ämnen i matematik V
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5 hp
SF2741 Enumerativ kombinatorik
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik
Obligatorisk för delspåret Visualisering och modellering
6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign
Obligatorisk för spåret Grafik och Interaktion
6,0 hp 6,0
DH2413 Avancerad grafik och interaktion
Obligatorisk för spåret Grafik och Interaktion
9,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp