Årskurs 1

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Nedanstående kurser är obligatoriska för studerande från CTFYS och CINTE om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:

- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp
- SF1662 Diskret matematik 7,5, SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp eller SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp en obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

Kursen IK2218 Internets protokoll och principer utgår för studenter från CINTE.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi
Ett poäng per läsår
2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Ett av delspåren ska väljas:

1 Datorseende och robotik

2 Konverserande system

Obligatoriska kurser delspår Datorseende och robotik:

DD2423 Bildbaserad och datorseende 7,5 hp

DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp

DD2425 Robotik och autonoma system, 7,5 hp

Obligatoriska kurser, delspår Konverserande system:

DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp

DT2150 Projektkurs i kognitiva system

En av dessa kurser måste läsas:

DT2118 Igenkänning av tal och talare 7.5 hp

DT2112 Talteknologi 7,5 hp

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2425 Robotik och autonoma system
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
9,0 hp 3,5 5,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande systemVillkorligt valfri för delspåret Konverserande system
7,5 hp 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt
Obligatorisk för delspåret Konverserande system
7,5 hp
DT2150 Projekt i kognitiva system
Obligatorisk för delspåret Konverserande system
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp 7,5
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0

Ett av delspåren ska väljas:

1 Maskininlärning

2 Behandling av naturliga språk

3 Bioinformatik

Obligatoriska kurser delspår Maskininlärning:

DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp

DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp

Obligatoriska kurser, delspår Behandling av naturliga språk:

DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9 hp

DD2418 Språkteknologi, 6 hp

Obligatoriska kurser, delspår Bioinformatik:

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori
Obligatorisk för delspåret Bioinformatik
7,5 hp 7,5
DD2404 Tillämpad bioinformatik
Obligatorisk för delspåret Bioinformatik
7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi
Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk
6,0 hp 6,0
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs
Obligatorisk för delspåret Maskininlärning
7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem
Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk
9,0 hp 6,0 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Obligatorisk för delspåret Maskininlärning
7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp 3,5 5,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp 7,0 8,0
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp

Minst 15 hp från de villkorligt valfria kurser måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Villkorligt valfria kurser (En av kurserna måste läsas):

DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer7,5 hp

DD2257 Visualisering, 7.5 hp

DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp

Med reservation för ändringar.

Ett av delspåren ska väljas:

  1. Datasäkerhet
  2. Programspråk
  3. Programvaruteknik

Delspår Datasäkerhet

Obligatoriska kurser

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2nnn Projektkurs i datasäkerhet, 7.5 hp

Villkorligt valfria kurser (en av kurserna måste läsas)

DD2496 Integritetsskyddande tekniker, 7.5 credits

DD2460 Programvarusäkerhet, 7,5 hp

Delspår Programspråk:

Obligatoriska kurser:

DD2481 Principer i programspråk, 7,5 hp

DD2488 Kompilatorkonstruktion, 9 hp

Villkorligt valfria kurser (minst en kurs måste läsas från nedanstående kurser):

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys, 6,0  hp

Delspår Programvaruteknik:

Obligatoriska kurser:

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2487 Storskalig programvaruutveckling 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser (minst en av följande kurser måste läsas):

DD2460 Programvarusäkerhet, 6,0 hp

DD2481 Principer för progamspråk, 7,5 hp

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2496 Integritetsskyddande tekniker
Villkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet
7,5 hp 7,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion
Obligatorisk för delspåret Programspråk
9,0 hp 4,5 4,5
DD2487 Storskalig programvaruutveckling
Obligatorisk för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp 7,5
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
Villkorligt valfri för delspåret Programspråk
7,5 hp 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet
Obligatorisk för delspåret Programvarukonstruktion
7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder
Obligatorisk för delspåret Datasäkerhet
7,5 hp 3,0 4,5
DD2460 Programvarusäkerhet
Villkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet; Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp 7,5
DD2481 Principer för programspråk
Obligatorisk för delspåret Programspråk
7,5 hp 7,5
DD2457 Programsemantik och programanalys
Villkorligt valfri för delspåret Programspråk
6,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
EP2500 Säkra nätverkssystem
Datasäkert
7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs
Datasäkert
7,5 hp 7,5
DD1389 Internetprogrammering 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem
Datasäkert
7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0

Obligatorisk kurs:

DD2nnn Individuell projektkurs i Teoretisk datalogi 7,5 hp

Ett av följande delspår ska väljas:

  1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi
  2. Formella Metoder och Semantik

Delspår Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:

Obligatorisk kurs:

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser (en av kurserna ska läsas):

DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp (Ges nästa gång HT19)

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

Delspår Formella metoder och Semantik:

Obligatorisk kurs:

DD2452 Forrmella metoder 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna ska läsas)

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp

Minst en av följande matematikkurser måste läsas:

SF1677 Analysens grunder 7,5 hp

SF2741 Enumerativ kombinatorik 7,5 hp

SF2729 Grupper och ringar 7,5 hp

SF2723 Valda ämnen i matematik III 7,5 hp

SF2724 Valda ämnen i matematik IV 7,5 hp

SF2730 Valda ämnen i matematik V 7,5 hp

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

SF2972 Spelteori 7,5 hp

Rekommenderade kurser:

Kurser inom i princip vilket område som heslt inom matematiken som t.ex. kombinatorik, analys, sannolikhetsteori, logik, gruppteori, algebra etc.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5 hp 7,5
SF1677 Analysens grunder
Villkorligt valfri matematikkurser
7,5 hp 4,0 3,5
DD2448 Kryptografins grunder
Obligatorisk för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp 3,0 4,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5 hp 7,5
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi
Villkorligt valfri för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp
DD2452 Formella metoder
Obligatorisk för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp
SF2723 Valda ämnen i matematik III
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5 hp
SF2741 Enumerativ kombinatorik
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5

Minst 18 hp måste läsas ur de villkorligt valfria kurserna.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5