Senast ändrad: 2019-11-12
Godkänd: 2019-11-12

Grundläggande behörighetskrav: Se KTHs behörighetskrav för masterprogram, www.kth.se/

Särskilda behörighetskrav:

Minimikravet är att följande skall ingå i den examen som ger grundläggande behörighet:

  • Matematik: tre olika ämnen om totalt 22.5 hp. Bland dessa ämnen skall ingå en kurs i Envariabelanalys, en kurs i Linjär algebra samt en kurs i Diskreta strukturer.
  •  Datateknik/Datavetenskap/Datalogi/Informationsteknik: tre olika ämnen om totalt 22.5 hp. Bland dessa ämnen skall ingå en kurs i Objektorienterad programmering, en kurs i Algoritmer och datastrukturer och en fördjupande kurs i algoritmisk komplexitet.

Urval: 

Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer en programkommitté att göra ett urval baserat på följande  kriterier:

1. utvärdering av universitet

2. betyg från tidigare studier

3. studiemotivation

Meritvärderingen görs i skala 1-75