Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi Ett poäng per läsår 2,0 hp Avancerad nivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp Avancerad nivå
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Nedanstående kurser är obligatoriska för studerande från CTFYS och CINTE om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:

- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp
- SF1662 Diskret matematik 7,5, SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp eller SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp en obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

Kursen IK2218 Internets protokoll och principer ersätts av en valfri kurs, minst 6 hp, för studenter från CINTE.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi En poäng per läsår 2,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Nedanstående kurser är obligatoriska för studerande från CTFYS och CINTE om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:

- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp
- SF1662 Diskret matematik 7,5, SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp eller SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp en obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

Kursen IK2218 Internets protokoll och principer utgår för studenter från CINTE.

Spår, kognitiva system (CSCS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2410 Introduktion till robotik Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2418 Språkteknologi Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 6,0 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik, Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DT2150 Projekt i kognitiva system Obligatorisk för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp Grundnivå
DT2410 Audioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett av delspåren ska väljas:

1 Datorseende och robotik

2 Konverserande system

Obligatoriska kurser delspår Datorseende och robotik:

DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp

DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp

DD2410 Introduktionskurs i Robotik, 7,5 hp

Obligatorisk kurs, delspår konverserande system:

DT2150 Projektkurs i kognitiva system 7,5 hp

Villkorligt valfri kurs, delspår Konverserande system (välj en av dessa kurser):

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7.5 hp

DT2112 Talteknologi 7,5 hp

Villkorligt valfri kurs, delspår Konverserande system (välj en av dessa kurser):

DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp

DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp

DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp

DD2418 Språkteknologi 6,0 hp

Med reservation för ändringar

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2410 Introduktion till robotik Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2418 Språkteknologi Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 6,0 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik, Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system Ges ej. Ersätts av DD2410 9,0 hp Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DT2150 Projekt i kognitiva system Obligatorisk för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp Grundnivå
DT2410 Audioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett av delspåren ska väljas:

1 Datorseende och robotik

2 Konverserande system

Obligatoriska kurser delspår Datorseende och robotik:

DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp

DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp

DD2410 Introduktionskurs i Robotik, 7,5 hp

Obligatorisk kurs, delspår konverserande system:

DT2150 Projektkurs i kognitiva system 7,5 hp

Villkorligt valfri kurs, delspår Konverserande system (välj en av dessa kurser):

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7.5 hp

DT2112 Talteknologi 7,5 hp

Villkorligt valfri kurs, delspår Konverserande system (välj en av dessa kurser):

DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp

DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp

DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp

DD2418 Språkteknologi 6,0 hp

Med reservation för ändringar

Spår, dataanalys (CSDA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2404 Tillämpad bioinformatik Obligatorisk för delspåret Bioinformatik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2418 Språkteknologi Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science Obligatorisk för delspåret Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk 9,0 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori Obligatorisk för delspåret Bioinformatik 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Ett av delspåren ska väljas:

1 Maskininlärning

2 Behandling av naturliga språk

3 Bioinformatik

Obligatoriska kurser delspår Maskininlärning:

DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp

Villkorligt valfri kurs, delspår Maskininlärning (en av kurserna måste läsas):

DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs, 7,5 hp

DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp

DD2420 Probabilistiska grafiska modeller, 7,5 hp

Obligatoriska kurser, delspår Behandling av naturliga språk:

DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9 hp

DD2418 Språkteknologi, 6 hp

Obligatoriska kurser, delspår Bioinformatik:

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp

Med reservation för ändringar

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2430 Projektkurs i dataanalys 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2418 Språkteknologi Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science Obligatorisk för delspåret Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk 9,0 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori Obligatorisk för delspåret Bioinformatik 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Ett av delspåren ska väljas:

1 Maskininlärning

2 Behandling av naturliga språk

3 Bioinformatik

Obligatoriska kurser delspår Maskininlärning:

DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp

Villkorligt valfri kurs, delspår Maskininlärning (en av kurserna måste läsas):

DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs, 7,5 hp

DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp

DD2420 Probabilistiska grafiska modeller, 7,5 hp

Obligatoriska kurser, delspår Behandling av naturliga språk:

DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9 hp

DD2418 Språkteknologi, 6 hp

Obligatoriska kurser, delspår Bioinformatik:

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp

Med reservation för ändringar

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser (En av kurserna måste läsas):

DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp

DD2257 Visualisering, 7.5 hp

DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2444 Projektkurs i beräkningsvetenskap 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser (En av kurserna måste läsas):

DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp

DD2257 Visualisering, 7.5 hp

DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp

Med reservation för ändringar.

Spår, programvaruteknik (CSST)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder Obligatorisk för delspåret Datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2457 Programsemantik och programanalys Villkorligt valfri för delspåret Programspråk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2460 Programvarusäkerhet Villkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet; Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2481 Principer för programspråk Obligatorisk för delspåret Programspråk, villkoligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2487 Storskalig programvaruutveckling Obligatorisk för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2488 Kompilatorkonstruktion Obligatorisk för delspåret Programspråk 9,0 hp Avancerad nivå
DD2496 Integritetsskyddande tekniker Villkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1389 Internetprogrammering 6,0 hp Grundnivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem Datasäkert 7,5 hp Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs Datasäkert 7,5 hp Avancerad nivå
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem Datasäkert 7,5 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Ett av delspåren ska väljas:

  1. Datasäkerhet
  2. Programspråk
  3. Programvaruteknik

Delspår Datasäkerhet

Obligatoriska kurser:

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2497 Projektkurs i datasäkerhet, 7.5 hp (läses i åk 2)

Villkorligt valfria kurser (en av kurserna måste läsas):

DD2496 Integritetsskyddande tekniker, 7.5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet, 7,5 hp

Delspår Programspråk:

Obligatoriska kurser:

DD2481 Principer i programspråk, 7,5 hp

DD2488 Kompilatorkonstruktion, 9,0 hp

Villkorligt valfria kurser (en av kurserna måste väljas):

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys, 6,0 hp

Delspår Programvaruteknik:

Obligatoriska kurser:

DD2487 Storskalig programvaruutveckling 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser (minst två av följande kurser måste läsas):

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet, 7,5 hp

DD2481 Principer för programspråk, 7,5 hp

Med reservation för ändringar

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder Obligatorisk för delspåret Datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2460 Programvarusäkerhet Villkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet; Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2481 Principer för programspråk Obligatorisk för delspåret Programspråk, villkoligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2487 Storskalig programvaruutveckling Obligatorisk för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2488 Kompilatorkonstruktion Obligatorisk för delspåret Programspråk 9,0 hp Avancerad nivå
DD2496 Integritetsskyddande tekniker Villkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet Obligatorisk för delspåret Datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1389 Internetprogrammering 6,0 hp Grundnivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem Datasäkert 7,5 hp Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs Datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem Datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Ett av delspåren ska väljas:

  1. Datasäkerhet
  2. Programspråk
  3. Programvaruteknik

Delspår Datasäkerhet

Obligatoriska kurser:

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2497 Projektkurs i datasäkerhet, 7.5 hp

Villkorligt valfria kurser (en av kurserna måste läsas):

DD2496 Integritetsskyddande tekniker, 7.5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet, 7,5 hp

Delspår Programspråk:

Obligatoriska kurser:

DD2481 Principer i programspråk, 7,5 hp

DD2488 Kompilatorkonstruktion, 9,0 hp

Villkorligt valfria kurser (en av kurserna måste väljas):

DD2372 Automater och språk 6,0 hp (ges vartannat år; ges nästa gång VT20)

DD2457 Programsemantik och programanalys, 6,0 hp

Delspår Programvaruteknik:

Obligatoriska kurser:

DD2487 Storskalig programvaruutveckling 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser (minst två av följande kurser måste läsas):

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet, 7,5 hp

DD2481 Principer för programspråk, 7,5 hp

Med reservation för ändringar

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi Villkorligt valfri för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder 7,5 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder Obligatorisk för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2452 Formella metoder Obligatorisk för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2457 Programsemantik och programanalys Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder 7,5 hp Avancerad nivå
DD2460 Programvarusäkerhet Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
SF1677 Analysens grunder Villkorligt valfri matematikkurser 7,5 hp Grundnivå
SF2723 Valda ämnen i matematik III Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2741 Enumerativ kombinatorik Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Ett av följande delspår ska väljas:

  1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi
  2. Formella Metoder och Semantik

Delspår Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:

Obligatorisk kurs, delspår  Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser, delspår  Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi: (en av kurserna ska läsas):

DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

Delspår Formella metoder och Semantik:

Obligatorisk kurs, delspår Formella metoder och Semantik:

DD2452 Forrmella metoder 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser, delspår Formella metoder och Semantik (minst en av kurserna ska läsas)

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp

Minst en av följande matematikkurser måste läsas:

SF2700 Analys grundkurs 9 hp

SF2741 Enumerativ kombinatorik 7,5 hp

SF2723 Valda ämnen i matematik III 7,5 hp

SF2724 Valda ämnen i matematik IV 7,5 hp

SF2730 Valda ämnen i matematik V 7,5 hp

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

SF2972 Spelteori 7,5 hp

Rekommenderade kurser:

Kurser inom i princip vilket område som helst inom matematiken som t.ex. kombinatorik, analys, sannolikhetsteori, logik, gruppteori, algebra etc.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder Obligatorisk för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2452 Formella metoder Obligatorisk för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2460 Programvarusäkerhet Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2972 Spelteori Villkorligt valfri Matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Ett av följande delspår ska väljas:

  1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi
  2. Formella Metoder och Semantik

Delspår Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:

Obligatorisk kurs, delspår  Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser, delspår  Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi: (en av kurserna ska läsas):

DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

Delspår Formella metoder och Semantik:

Obligatorisk kurs, delspår Formella metoder och Semantik:

DD2452 Formella metoder 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser, delspår Formella metoder och Semantik (minst en av kurserna ska läsas)

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp

Minst en av följande matematikkurser måste läsas:

SF2700 Analys grundkurs 9 hp

SF2724 Valda ämnen i matematik IV 7,5 hp

SF2730 Valda ämnen i matematik V 7,5 hp

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

SF2972 Spelteori 7,5 hp

Rekommenderade kurser:

Kurser inom i princip vilket område som helst inom matematiken som t.ex. kombinatorik, analys, sannolikhetsteori, logik, gruppteori, algebra etc.

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst tre av de villkorligt valfria kurserna måste läsas

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst tre av de villkorligt valfria kurserna måste läsas