Senast ändrad: 2020-12-14
Godkänd: 2020-12-14

För antagning krävs uppfyllande av grundläggande behörighet, samt kraven på särskild behörighet:

  • Matematik: tre olika ämnen om totalt 22,5 hp. Bland dessa ämnen skall ingå en kurs i Envariabelanalys, en kurs i Linjär algebra samt en kurs i Diskreta strukturer.
  • Datateknik/Datavetenskap/Datalogi/Informationsteknik: tre olika ämnen om totalt 22.5 hp. Bland dessa ämnen skall ingå en kurs i Objektorienterad programmering, en kurs i Algoritmer och datastrukturer och en fördjupande kurs i Algoritmisk komplexitet.
  • Till några av inriktningarna finns förkunskapskravet SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Urval: 
Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer en programkommitté att göra ett urval baserat på följande kriterier:

1. Utvärdering av universitet
2. Betyg från tidigare studier
3. Studiemotivation

Meritvärderingen görs i skala 1-75.