Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi Ett poäng per läsår 2,0 hp Avancerad nivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp Avancerad nivå
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

För studenter från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp,
- SF1662 Diskret matematik 7,5, eller SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp, alternativt SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CINTE ersätts kursen IK2218 Internets protokoll och principer, mot en valfri kurs minst 6 hp.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi En poäng per läsår 2,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

För studenter från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp,
- SF1662 Diskret matematik 7,5, eller SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp, alternativt SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CINTE ersätts kursen IK2218 Internets protokoll och principer, mot en valfri kurs minst 6 hp.

Spår, kognitiva system (CSCS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2418 Språkteknologi Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 6,0 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik, Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp Grundnivå
DT2410 Audioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas med följande obligatoriska kurser:

 1. Datorseende och robotik:
  DD2410, DD2423, DD2424.
 2. Konverserande system:
  Villkorligt valfria: DT2112 och DT2119 (en ska väljas), och
  minst 7,5 hp av: DD2424, DD2437, DT2140, DD2418,
  samt läses: DT2150 (ersätts fr o m HT20 av DT2151).

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2410 Introduktion till robotik Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå
DT2151 Projekt i konverserande system Obligatorisk för delspåret Konverserande system 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas med följande obligatoriska kurser:

 1. Datorseende och robotik:
  DD2410, DD2423, DD2424.
 2. Konverserande system:
  Villkorligt valfria: DT2112 och DT2119 (en ska väljas), och
  minst 7,5 hp av: DD2424, DD2437, DT2140, DD2418,
  samt läses: DT2151 (ersätter DT2150).

Med reservation för ändringar.

Spår, dataanalys (CSDA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2418 Språkteknologi Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science Obligatorisk för delspåret Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk 9,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp Avancerad nivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: DD2424.
     - Villkorligt valfri kurs (en måste läsas): DD2434, DD2437, DD2420.

2.  Behandling av naturliga språk:
     Obligatoriska kurser: DD2476 och DD2418.

3.  Bioinformatik:
     Obligatorisk kurs: SF2940.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (39,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp Avancerad nivå
DD2430 Projektkurs i dataanalys 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori Obligatorisk för delspåret Bioinformatik 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2419 Projektkurs i robotik och autonoma system 9,0 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: DD2424.
     - Villkorligt valfri kurs (en måste läsas): DD2434, DD2437, DD2420.

2.  Behandling av naturliga språk:Kurslistor
     Obligatoriska kurser: DD2476 och DD2418.

3.  Bioinformatik:
     Obligatorisk kurs: SF2940.

Med reservation för ändringar.

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Totalt minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas under årskurs 1-2.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp Avancerad nivå
DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse 9,0 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas under årskurs 1-2.

Med reservation för ändringar.

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp Avancerad nivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp Avancerad nivå
DT2212 Musikakustik 7,5 hp Avancerad nivå
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp Avancerad nivå
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser (en måste läsas): DD2437, DD2257, DD2365.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (39,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp Avancerad nivå
DD2444 Projektkurs i beräkningsvetenskap 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2360 Tillämpad GPU-programmering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp Avancerad nivå
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp Avancerad nivå
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp Avancerad nivå
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser (en måste läsas): DD2437, DD2257, DD2365.

Med reservation för ändringar.

Spår, säkerhet och integritet (CSSP)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2520 Tillämpad kryptografi 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp Avancerad nivå
DD2525 Språkbaserad datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp Avancerad nivå
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp Avancerad nivå
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatorisk kurs:
DD2520 Applied Crypotography, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser, varav:
- minst två skall läsas: DD2448, DD2525, DD2496, DD2443, samt
- minst en skall läsas: DD2497, EP2510.

Rekommenderade valfria kurser:
DD2460, EN2720, ID2218, EP2520, EP2790.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2496 Integritetsskyddande tekniker 7,5 hp Avancerad nivå
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp Avancerad nivå
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatorisk kurs:
DD2520 Applied Crypotography, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser, varav:
- minst två skall läsas: DD2448, DD2525, DD2496, DD2443, samt
- minst en skall läsas: DD2497, EP2510.

Spår, programvaruteknik (CSST)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2372 Automater och språk Villkorligt valfri för delspåret Programspråk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2460 Programvarusäkerhet Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2481 Principer för programspråk Obligatorisk för delspåret Programspråk, villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Ett av de två delspåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 och DD2488.
- Villkorligt valfria kurser (en måste väljas): DD2372, DD2457.

2. Programvaruteknik
- Villkorligt valfria kurser (minst två måste läsas): DD2443, DD2459, DD2460, DD2481, DD2482, DD2528.
- Villkorligt valfria kurser (minst en måste läsas): DD2487, DD2497.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2457 Programsemantik och programanalys Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2487 Storskalig programvaruutveckling Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2488 Kompilatorkonstruktion Obligatorisk för delspåret Programspråk 9,0 hp Avancerad nivå
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Ett av de två delspåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 och DD2488.
- Villkorligt valfria kurser (en måste väljas): DD2372, DD2457.

2. Programvaruteknik
- Villkorligt valfria kurser (minst två måste läsas): DD2443, DD2459, DD2460, DD2481, DD2482.
- Villkorligt valfria kurser (minst en måste läsas): DD2487, DD2497.

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2372 Automater och språk Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder 6,0 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder Obligatorisk för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder 7,5 hp Avancerad nivå
DD2460 Programvarusäkerhet Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser för alla:
-
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:
- Obligatorisk kurs: DD2448.
- Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna ska läsas): DD2445, DD2442.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs: DD2452.
- Villkorligt valfria kurser (minst 7,5 hp ska läsas): DD2459, DD2448, DD2457, DD2460, DD2372, DD2443, DD2442, DD2445 (ges vartannat år).

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (39,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp Avancerad nivå
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi Villkorligt valfri för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2452 Formella metoder Obligatorisk för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2457 Programsemantik och programanalys Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser för alla:
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:
- Obligatorisk kurs: DD2448.
- Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna ska läsas): DD2445, DD2442.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs: DD2452.
- Villkorligt valfria kurser (minst 7,5 hp ska läsas): DD2459, DD2448, DD2457, DD2460, DD2372, DD2443, DD2442.

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (38,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp Avancerad nivå
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp Avancerad nivå
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.