Senast ändrad: 2020-12-14
Godkänd: 2020-12-14

Datalogiprogrammet är på avancerad nivå och omfattar 120 högskolepoäng, vilket vid normal studietakt motsvarar två år. Programmet ges på engelska.

Ett av programmets spår skall väljas:

  •  Dataanalys
  •  Interaktionsdesign
  •  Kognitiva system
  •  Programvaruteknik
  •  Teoretisk datalogi
  •  Vetenskapliga beräkningar
  •  Visualisering och grafik
  •  Säkerhet och integritet

Om särskilda skäl föreligger så kan ett individuellt spår beviljas av programansvarig.