Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

För studenter från vid KTH:

- från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
   - DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp,
   - SF1662 Diskret matematik 7,5 hp/SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp/SF1679 Diskret matematik 7,5 hp.

- från CDATE, kull HT11 eller tidigare, är ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

- från CMETE, kull HT15 eller tidigare, är DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

- från CINTE som läst IK1203 Nätverk och kommunikation ersätts IK2218 Internets protokoll och principer mot en valfri breddande datalogikurs om minst 6 hp på avancerad nivå. Med breddande kurs avses kurs som inte ingår i spårets 30 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi Ett poäng per läsår 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Spår, kognitiva system (CSCS)

Kurser (CSCS)

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5

Ett av delspåren ska väljas:

1. Datorseende och robotik:

Obligatoriska kurser:
DD2410 Introduktion till robotik, och
DD2423 Bildbehandling och datorseende, samt
DD2424 Djupinlärning i Data Science.

2. Konverserande system:

- Obligatorisk kurs:
DT2151 Projekt i konverserande system.
- Minst en ska läsas:
DT2112 Talteknologi, eller
DT2119 Igenkänning av tal och talare, och
- Minst 7,5 hp ska läsas av:
DD2424 Djupinlärning i Data Science,
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer,
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt,
DD2418 Språkteknologi, eller DD2417.

Vissa kurser ges vartannat år. 

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2112 Talteknologi Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik, Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0

Spår, dataanalys (CSDA)

Kurser (CSDA)

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: 
        DD2424 Djupinlärning i Data Science.
     - En ska läsas:
       DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs,
       DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer, eller
       DD2420 Probabilistiska grafiska modeller.

2.  Behandling av naturliga språk:
     Obligatoriska kurser:
     DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem, och
     DD2418 Språkteknologi.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk 9,0 hp 6,0 3,0
DD2418 Språkteknologi Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science Obligatorisk för delspåret Maskininlärning 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp 7,0 8,0
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp 7,5

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Kurser (CSID)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp 7,5

Minst 15 hp ska läsas av: DH2321 Informationsvisualisering, DH2400 Fysisk interaktionsdesign, DH2632 Människa-datorinteraktion högre seminarier, DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Kurser (CSSC)

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder 7,5 hp 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp 7,5

En av kurserna ska läsas: 
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer,
DD2257 Visualisering, 
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp 7,5
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp 7,5
DD2358 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0
DT2212 Musikakustik 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp 7,5
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp 7,5

Spår, säkerhet och integritet (CSSP)

Kurser (CSSP)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DD2520 Tillämpad kryptografi 7,5 hp 7,5

Minst två ska läsas:
DD2448 Kryptografins grunder, DD2525 Språkbaserad datasäkerhet, DD2496 Integritetsskyddande tekniker, DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar, och
minst en ska läsas:
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet, eller EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp 7,5
DD2525 Språkbaserad datasäkerhet 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 hp 7,5
DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 7,5 hp 7,5

Spår, programvaruteknik (CSST)

Kurser (CSST)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 7,5 hp 7,5

Ett av spåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 Principer för programspråk och DD2488 Kompilatorkonstruktion.
- En ska läsas: DD2372 Automater och språk eller DD2457 Programsemantik och programanalys.

2. Programvaruteknik
- Obligatorisk kurs: DD2487 Storskalig programvaruutveckling.
- Minst två ska läsas: DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar, DD2459 Programvarutillförlitlighet, DD2460 Programvarusäkerhet, DD2481 Principer för programspråk, DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps,
DD2528 Pålitliga autonoma system (ges ej HT20).

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2459 Programvarutillförlitlighet Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp 7,5
DD2457 Programsemantik och programanalys Villkorligt valfri för delspåret Programspråk 6,0 hp 6,0
DD2460 Programvarusäkerhet Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp 7,5
DD2481 Principer för programspråk Obligatorisk för delspåret Programspråk och villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp 7,5
DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Kurser (CSTC)

Obligatoriska kurser för alla:
-
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0

Ett av spåren ska väljas:

1. Algoritmer, komplexitet och kryptografi:
- Obligatorisk kurs: 
DD2448 Kryptografins grunder.
- Minst en ska läsas: 
DD2445 Komplexitetsteori
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs:
DD2452 Formella metoder.
- Minst 7,5 hp ska läsas:
DD2459 Programvarutillförlitlighet
DD2448 Kryptografins grunder
DD2457 Programsemantik och programanalys
DD2460 Programvarusäkerhet
DD2372 Automater och språk
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi
DD2445 Komplexitetsteori.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2459 Programvarutillförlitlighet Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder 7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder Obligatorisk för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp 7,5
DD2457 Programsemantik och programanalys Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 6,0 hp 6,0
DD2460 Programvarusäkerhet Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Kurser (CSVG)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0

Minst 18 hp ska läsas av:
DD2257 Visualisering, DH2321 Informationsvisualisering, DH2323 Datorgrafik med interaktion, DH2413 Avancerad grafik och interaktion,
DH2650 Datorspelsdesign.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5