Årskurs 1

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

För studenter från vid KTH:

- från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
   - DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp,
   - SF1662 Diskret matematik 7,5, eller SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp, alternativt SF1679 Diskret matematik 7,5 hp.

- från CDATE, kull HT11 eller tidigare, är ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

- från CMETE, kull HT15 eller tidigare, är DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

- från CINTE som läst IK1203 Nätverk och kommunikation ersätts IK2218 Internets protokoll och principer mot en valfri breddande datalogikurs om minst 6 hp på avancerad nivå. Med breddande kurs avses kurs som inte ingår i spårets 30 hp.

Inriktningar

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp

Ett av delspåren ska väljas:

  1. Datorseende och robotik:
    Obligatoriska kurser: DD2410 och DD2423, samt DD2424.
  2. Konverserande system:
    - Obligatorisk kurs: DT2150.
    - Minst en ska läsas: DT2112 eller DT2119, och
      minst 7,5 hp ska läsas av: DD2424, DD2437, DT2140, DD2418.
Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2418 Språkteknologi
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
6,0 hp
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik, Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
7,5 hp
DT2112 Talteknologi
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
7,5 hp
DT2119 Igenkänning av tal och talare
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp
DT2410 Audioteknik 7,5 hp
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: DD2424.
     - En ska läsas: DD2434, DD2437 eller DD2420.

2.  Behandling av naturliga språk:
     Obligatoriska kurser: DD2476 och DD2418.

3.  Bioinformatik:
     Obligatoriska kurser: SF2940 och DD2404.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2418 Språkteknologi
Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk
6,0 hp
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller
Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning
7,5 hp
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Obligatorisk för delspåret Maskininlärning
7,5 hp
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem
Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk
9,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp
DT2112 Talteknologi 7,5 hp
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp

Minst 15 hp ska läsas av: DH2321, DH2400, DH2632, DH2642.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp
DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder 7,5 hp

En av kurserna ska läsas: DD2437, DD2257, DD2365.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp
DT2212 Musikakustik 7,5 hp
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2520 Tillämpad kryptografi 7,5 hp

Minst två ska läsas: DD2448, DD2525, DD2496, DD2443, och
minst en ska läsas: DD2497 eller EP2510.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp
DD2525 Språkbaserad datasäkerhet 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp
DD2528 Pålitliga autonoma system 7,5 hp
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 7,5 hp

Ett av spåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 och DD2488.
- En ska läsas: DD2372 eller DD2457.

2. Programvaruteknik
- Obligatorisk kurs: DD2487.
- Minst två ska läsas: DD2443, DD2459, DD2460, DD2481, DD2482, DD2528.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2372 Automater och språk
Villkorligt valfri för delspåret Programspråk
6,0 hp
DD2459 Programvarutillförlitlighet
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp
DD2460 Programvarusäkerhet
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp
DD2481 Principer för programspråk
Obligatorisk för delspåret Programspråk och villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp
DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp

Obligatoriska kurser för alla:
-
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.


Ett av spåren ska väljas:

1. Algoritmer, komplexitet och kryptografi:
- Obligatorisk kurs: DD2448.
- Minst en ska läsas: DD2445, DD2442.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs: DD2452.
- Minst 7,5 hp ska läsas: DD2459, DD2448, DD2457, DD2460, DD2372, DD2443, DD2442, DD2445.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2372 Automater och språk
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder
6,0 hp
DD2448 Kryptografins grunder
Obligatorisk för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp
DD2459 Programvarutillförlitlighet
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder
7,5 hp
DD2460 Programvarusäkerhet
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp

Minst 18 hp ska läsas: DD2257, DH2321, DH2323, DH2413, DH2650.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp