Årskurs 1

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

För studenter från vid KTH:

- från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
   - DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp,
   - SF1662 Diskret matematik 7,5 hp/SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp/SF1679 Diskret matematik 7,5 hp.

- från CDATE, kull HT11 eller tidigare, är ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

- från CMETE, kull HT15 eller tidigare, är DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

- från CINTE som läst IK1203 Nätverk och kommunikation ersätts IK2218 Internets protokoll och principer mot en valfri breddande datalogikurs om minst 6 hp på avancerad nivå. Med breddande kurs avses kurs som inte ingår i spårets 30 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50674 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 50703 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 50708 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50707 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi
Ett poäng per läsår
50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 50677 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50674 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 50703 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 50708 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50707 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 50677 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp 7,5

Ett av delspåren ska väljas:

 1. Datorseende och robotik:
  Obligatoriska kurser: DD2410 Audioteknik och DD2423 Bildbehandling och datorseende, samt
  DD2424 Djupinlärning i Data Science.
 2. Konverserande system:
  - Obligatorisk kurs: DT2151 Projekt i konverserande system.
  - Minst en ska läsas: DT2112 Talteknologi eller DT2119 Igenkänning av tal och talare, och
    minst 7,5 hp ska läsas av: DD2424 Djupinlärning i Data Science, DD2437 Artificiella neuronnät och djupa
    arkitekturer, DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt, DD2418 Språkteknologi.

Vissa kurser ges vartannat år. 

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2112 Talteknologi
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60450 7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60512 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik, Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60491 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60454 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori 50680 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 50618 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50689 6,0 hp 6,0
DT2410 Audioteknik 50661 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 50687 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60501 15,0 hp 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60493 9,0 hp 6,0 3,0

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50674 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 50703 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 50708 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50707 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 50677 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp 7,5

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: DD2424 Djupinlärning i Data Science.
     - En ska läsas: DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs, DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer, eller
       DD2420 Probabilistiska grafiska modeller.

2.  Behandling av naturliga språk:
     Obligatoriska kurser: DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem och DD2418 Språkteknologi.

3.  Bioinformatik:
     Obligatorisk kurs: SF2940 Sannolikhetsteori.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller
Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning
60496 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem
Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk
60493 9,0 hp 6,0 3,0
DD2418 Språkteknologi
Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk
60512 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Obligatorisk för delspåret Maskininlärning
60491 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60528 6,0 hp 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60459 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 60450 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60501 15,0 hp 7,0 8,0
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60454 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50674 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 50703 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 50708 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50707 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 50677 6,0 hp 6,0
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60469 7,5 hp 7,5
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60452 7,5 hp 7,5

Minst 15 hp ska läsas av: DH2321 Informationsvisualisering, DH2400 Fysisk interaktionsdesign, DH2632 Människa-datorinteraktion högre seminarier, DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2321 Informationsvisualisering 60459 6,0 hp 6,0
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60449 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 60533 3,0 hp 1,5 1,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60448 7,5 hp 4,5 3,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60332 7,5 hp 7,5

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50674 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 50703 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 50708 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50707 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 50677 6,0 hp 6,0
DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder 60543 7,5 hp 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 60540 7,5 hp 7,5

En av kurserna ska läsas: 
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer, DD2257 Visualisering, DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 60542 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 50743 7,5 hp 7,5
EL2820 Modellering av dynamiska system 50762 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60528 6,0 hp 6,0
DT2212 Musikakustik 60462 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60541 7,5 hp 7,5
DD2401 Neurovetenskap 60502 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50674 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 50703 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 50708 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50707 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 50677 6,0 hp 6,0
DD2520 Tillämpad kryptografi 60549 7,5 hp 7,5

Minst två ska läsas:
DD2448 Kryptografins grunder, DD2525 Språkbaserad datasäkerhet, DD2496 Integritetsskyddande tekniker, DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar, och
minst en ska läsas:
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet, eller EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2448 Kryptografins grunder 60490 7,5 hp 7,5
DD2525 Språkbaserad datasäkerhet 60550 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EN2720 Etisk hackning 50048 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 50608 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60424 7,5 hp 7,5
IL1333 Hårdvarusäkerhet 60182 7,5 hp 7,5
DD2460 Programvarusäkerhet 60553 7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 60815 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50674 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 50703 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 50708 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50707 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 50677 6,0 hp 6,0
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 61173 7,5 hp 7,5

Ett av spåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 Principer för programspråk och DD2488 Kompilatorkonstruktion.
- En ska läsas: DD2372 Automater och språk eller DD2457 Programsemantik och programanalys.

2. Programvaruteknik
- Obligatorisk kurs: DD2487 Storskalig programvaruutveckling.
- Minst två ska läsas: DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar, DD2459 Programvarutillförlitlighet, DD2460 Programvarusäkerhet, DD2481 Principer för programspråk, DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps,
DD2528 Pålitliga autonoma system (ges ej HT20).

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2459 Programvarutillförlitlighet
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
60793 7,5 hp 7,5
DD2457 Programsemantik och programanalys
Villkorligt valfri för delspåret Programspråk
60195 6,0 hp 6,0
DD2460 Programvarusäkerhet
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
60553 7,5 hp 7,5
DD2481 Principer för programspråk
Obligatorisk för delspåret Programspråk och villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
61174 7,5 hp 7,5
DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
61175 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 51623 9,0 hp 4,5 4,5
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60321 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60493 9,0 hp 6,0 3,0

Obligatoriska kurser för alla:
-
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50674 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 50703 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 50708 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50707 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 50677 6,0 hp 6,0

Ett av spåren ska väljas:

1. Algoritmer, komplexitet och kryptografi:
- Obligatorisk kurs: DD2448 Kryptografins grunder.
- Minst en ska läsas: DD2445 Komplexitetsteori, DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs: DD2452 Formella metoder.
- Minst 7,5 hp ska läsas: DD2459 Programvarutillförlitlighet, DD2448 Kryptografins grunder, DD2457 Programsemantik och programanalys, DD2460 Programvarusäkerhet, DD2372 Automater och språk,   DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar,
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi, DD2445 Komplexitetsteori.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2459 Programvarutillförlitlighet
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder
60793 7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder
Obligatorisk för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60490 7,5 hp 7,5
DD2457 Programsemantik och programanalys
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60195 6,0 hp 6,0
DD2460 Programvarusäkerhet
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60553 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 51623 9,0 hp 4,5 4,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50689 6,0 hp 6,0
ID1217 Programmering av parallella system 60321 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50674 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 50703 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 50708 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50707 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 50706 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 50677 6,0 hp 6,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60528 6,0 hp 6,0

Minst 18 hp ska läsas av:
DD2257 Visualisering, DH2321 Informationsvisualisering, DH2323 Datorgrafik med interaktion, DH2413 Avancerad grafik och interaktion,
DH2650 Datorspelsdesign.

Vissa kurser ges vartannat år.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50670 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 50669 9,0 hp 3,0 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60459 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60484 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 60102 6,0 hp 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 50462 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50603 7,5 hp 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 60540 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60491 7,5 hp 7,5