Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studenter som i en tidigare examen har läst en kurs som motsvarar DD2380, DD2395, IK2218 eller DD2440 kan ansöka om att i stället läsa en ersättningskurs. Ansökan lämnas till masterkoordinatorn som, efter granskning av den tidigare lästa kursen, hjälper studenten att välja en lämplig ersättningskurs. Kursen ska vara på minst 6 hp, avancerad nivå och breddande inom datalogi. Den får inte ingå i studentens spår och får inte ligga ämnesmässigt nära någon av de andra obligatoriska kurserna. 

Valet av ersättningskurs skall godkännas av programansvarig.

För studenter vid KTH:

- från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
   - DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp,
   - SF1662 Diskret matematik 7,5 hp/SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp/SF1679 Diskret matematik 7,5 hp.

- från CINTE kan studenter som har läst någon av följande kurser ansöka om att få läsa en ersättningskurs: IK1203 Nätverk och kommunikation, ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar, IV1013 Introduktion till datasäkerhet. Kontakta masterkoordinatorn enligt ovanstående instruktioner.

- från CDATE, kull HT11 eller tidigare, är ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2395 Datasäkerhet 51273 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 51275 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 51274 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50559 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi Ett poäng per läsår 51271 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2380 Artificiell intelligens 51272 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Spår, kognitiva system (CSCS)

Kurser (CSCS)

Förkunskapskrav: 
SF1626
Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2421 Maskininlärning 60128 7,5 hp 7,5

Ett av delspåren ska väljas:

Delspår 1: Datorseende och robotik

Obligatoriska kurser (läses i årskurs 2):
- DD2410 Introduktion till robotik
- DD2423 Bildbehandling och datorseende
- DD2424 Djupinlärning i Data Science

Delspår 2: Konverserande system

Obligatorisk kurs:
- DT2151 Projekt i konverserande system

Minst en ska läsas av:
- DT2112 Talteknologi
DT2119 Igenkänning av tal och talare

Minst 7,5 hp ska läsas av:
DD2424 Djupinlärning i Data Science
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt
DD2417 Språkteknologi.

Vissa kurser kan ges vartannat år. 

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2112 Talteknologi Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 60531 7,5 hp 7,5
DD2417 Språkteknologi Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 60354 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik, Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 60130 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 60141 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60144 15,0 hp 7,0 8,0
DD2477 Sökmotorer och informationssökningssystem 60364 7,5 hp 4,5 3,0

Spår, dataanalys (CSDA)

Kurser (CSDA)

Förkunskaper:
SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2421 Maskininlärning Kan tillgodogöras om motsvarande kurs tagits tidigare 60128 7,5 hp 7,5

Ett av delspåren ska väljas:

Delspår 1: Maskininlärning

Obligatorisk kurs: 
- DD2421 Maskininlärning
- DD2424 Djupinlärning i Data Science

En  av dessa ska läsas: 
- DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller.

Delspår 2: Behandling av naturliga språk

Obligatoriska kurser:
- DD2421 Maskininlärning
DD2477 Sökmotorer och informationssökningssystem
DD2417 Språkteknologi.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 60143 7,5 hp 7,5
DD2477 Sökmotorer och informationssökningssystem Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk 60364 7,5 hp 4,5 3,0
DD2417 Språkteknologi Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk 60354 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science Obligatorisk för delspåret Maskininlärning 60130 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60829 6,0 hp 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60566 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 60531 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60144 15,0 hp 7,0 8,0
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60141 7,5 hp 7,5

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Kurser (CSID)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60981 7,5 hp 7,5
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60560 7,5 hp 7,5

Minst 15 hp (dvs antingen 7,5+7,5 hp, eller 7,5+6+3 hp) ska läsas av:

DH2321 Informationsvisualisering
DH2400 Fysisk interaktionsdesign
DH2632 Människa-datorinteraktion högre seminarier,
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion
DH2413 Avancerad grafik och interaktion
DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2321 Informationsvisualisering 60566 6,0 hp 6,0
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60563 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 60786 3,0 hp 1,5 1,5

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Kurser (CSSC)

Förkunskapskrav: 
SF1626
Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar Obligatorisk i Delspår 1 och 2 60394 7,5 hp 7,5

Ett av delspåren ska väljas:

Delspår 1: Högprestandaberäkningar

Obligatoriska kurser inom delspåret:

- DD2358 Introduktion till högprestandaberäkningar
- DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar
- DD2360 Tillämpad GPU-programmering

En av kurserna ska väljas:

- DD2370 Beräkningsmetoder för elektromagnetiska problem
DD2375 Projektkurs i högprestandaberäkningar

Delspår 2: Beräkningsvetenskap 

Obligatoriska kurser inom delspåret:

- DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar
- DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder
- DD2444 Projektkurs i beräkningsvetenskap

En av kurserna ska väljas:

- DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
- DD2257 Visualisering
- DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2358 Introduktion till högprestandaberäkningar Obligatorisk i Delspår 1 61511 7,5 hp 7,5
DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder Obligatorisk i Delspår 2 60991 7,5 hp 7,5
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 60402 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2421 Maskininlärning 60128 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60829 6,0 hp 6,0
DT2212 Musikakustik 60931 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60985 7,5 hp 7,5
DD2401 Neurovetenskap 60539 7,5 hp 7,5

Spår, säkerhet och integritet (CSSP)

Kurser (CSSP)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2520 Tillämpad kryptografi 60992 7,5 hp 7,5

Minst två av kurserna ska läsas:

- DD2448 Kryptografins grunder
- DD2525 Språkbaserad datasäkerhet
DD2496 Integritetsskyddande tekniker
- DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar

Minst en av kurs ska läsas:

- DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet
- EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2448 Kryptografins grunder 60388 7,5 hp 7,5
DD2525 Språkbaserad datasäkerhet 60998 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 61077 7,5 hp 7,5
IL1333 Hårdvarusäkerhet 60640 7,5 hp 7,5
DD2460 Programvarusäkerhet 60995 7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 61027 7,5 hp 7,5

Spår, programvaruteknik (CSST)

Kurser (CSST)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 61002 7,5 hp 7,5

Ett av delspåren ska väljas:

Delspår 1: Programspråk

Obligatoriska kurser:

- DD2481 Principer för programspråk
- DD2488 Kompilatorkonstruktion

En av dessa kurser ska läsas (ges omväxlande vartannat år): 

- DD2372 Automater och språk (ges ej VT21)
DD2457 Programsemantik och programanalys (ges ej VT22).

Delspår 2: Programvaruteknik

Obligatorisk kurs:

- DD2487 Storskalig programvaruutveckling

Minst två kurser ska läsas: 

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
- DD2459 Programvarutillförlitlighet
DD2460 Programvarusäkerhet
- DD2481 Principer för programspråk
- DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps
- DD2528 Pålitliga autonoma system (ges vartannat år, ges ej HT22).

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2459 Programvarutillförlitlighet Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 60160 7,5 hp 7,5
DD2372 Automater och språk Villkorligt valfri för delspåret Programspråk 60975 6,0 hp 6,0
DD2460 Programvarusäkerhet Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 60995 7,5 hp 7,5
DD2481 Principer för programspråk Obligatorisk för delspåret Programspråk och villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 61003 7,5 hp 7,5
DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 61000 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2421 Maskininlärning 60128 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60601 7,5 hp 7,5
DD2477 Sökmotorer och informationssökningssystem 60364 7,5 hp 4,5 3,0

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Kurser (CSTC)

Obligatorisk kurs för alla:
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp

Alla ska läsa minst en av dessa kurser:

SF2740 Grafteori (ges vartannat år, ges HT21)
SF2972 Spelteori (ges vartannat år, ges VT22)
SF2940 Sannolikhetsteori
SF2741 Enumerativ kombinatorik (ges vartannat år, ges HT22).

Studenten kan föreslå byte till andra kurser i matematik på avancerad nivå och totalt minst 7,5 hp. Förslaget lämnas till masterkoordinatorn i god tid innan kursstart. Kursbytet måste godkännas av programansvarig.

Därtill ska ett av delspåren väljas:

Delspår 1: Algoritmer, komplexitet och kryptografi

Obligatorisk kurs: 

DD2448 Kryptografins grunder

Minst en ska läsas:

DD2542 Seminariekurs i teoretisk datalogi, algoritmer och komplexitet (ges vartannat år, ges HT22)
DD2552 Seminariekurs i teoretisk datalogi, programspråk och formella metoder (ges vartannat år, ges HT21).

Delspår 2: Formella metoder och semantik

En obligatorisk kurs: 

DD2452 Formella metoder (ges vartannat år, ges HT22), eller
DD2552 Seminariekurs i teoretisk datalogi, programspråk och formella metoder (ges vartannat år, ges HT21).

Minst 7,5 hp ska läsas:

DD2459 Programvarutillförlitlighet
DD2457 Programsemantik och programanalys (ges vartannat år, ges VT23)
DD2460 Programvarusäkerhet
DD2372 Automater och språk (ges vartannat år, ges VT22)
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2459 Programvarutillförlitlighet Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 60160 7,5 hp 7,5
SF2972 Spelteori 60383 7,5 hp 7,5
DD2372 Automater och språk Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 60975 6,0 hp 6,0
DD2448 Kryptografins grunder Obligatorisk för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi 60388 7,5 hp 7,5
DD2460 Programvarusäkerhet Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 60995 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1217 Programmering av parallella system 60601 7,5 hp 7,5

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Kurser (CSVG)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 60950 7,5 hp 7,5

Minst 18 hp ska läsas av:

DD2257 Visualisering
DH2321 Informationsvisualisering
DH2323 Datorgrafik med interaktion
DH2413 Avancerad grafik och interaktion
DH2650 Datorspelsdesign.

Vissa kurser kan ges vartannat år.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 50478 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 51262 9,0 hp 3,0 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60566 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 61575 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 60559 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 60394 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60130 7,5 hp 7,5