Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, kemi och kemiteknik (TCSEM), Utbildningsplan för kull HT2008

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

För att se kurser tillhörande din inriktning, välj i rullistan.

Årskurs 2

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp

Kemiteknik för energiområdet (CEE)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Välj 2 av följande villkorligt valfria kurser: KE2020, KE2070, KE2110 och KE2040 (åk 2).

Välj 1 av följande villkorligt valfria kurser: MJ2620 och MJ2691 (åk 2).

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Välj 2 av följande villkorligt valfria kurser: KE2020, KE2070, KE2110 (åk 1) och KE2040.

Välj 1 av följande villkorligt valfria kurser: MJ2620 (åk 1) och MJ2691.

Funktionella material och ytor (FMC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

Du ska läsa valfria kurser om totalt 22,5 hp.