Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 2 avslutas med ett examensarbete, avancerad nivå, 30 hp.

Inriktningar

Kemiteknik för energiområdet (CEE)

Kurser (CEE)

Välj 2 av följande villkorligt valfria kurser: KE2020, KE2070, KE2110 (åk 1) och KE2040.

Välj 1 av följande villkorligt valfria kurser: MJ2620 (åk 1) och MJ2691.

Årskurs 2 avslutas med ett examensarbete, avancerad nivå, 30 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KE2010 Industriella energiprocesser 7,5 hp 7,5
MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KE2040 Kemisk reaktionsteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
LI106N Information Searching 1,5 hp 0,7 0,8
KE2180 Separationsprocesser för processindustri och miljö 9,0 hp 9,0

Funktionella material och ytor (FMC)

Kurser (FMC)

Du ska läsa valfria kurser om totalt 22,5 hp.

Årskurs 2 avslutas med ett examensarbete, avancerad nivå, 30 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KF2400 Materialsyntes 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2300 Biomedical Materials 7,5 hp 7,5
KD2380 Korrosion och ytskydd 7,5 hp 7,5
KF2470 Massa- och pappersprocesser 7,5 hp 7,5
LI106N Information Searching 1,5 hp 0,7 0,8
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp 7,5
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 hp 7,5
KF2110 Materials mekaniska egenskaper 7,5 hp 7,5
KD2160 Strukturkemi 7,5 hp 7,5