Behörighet och urval

Masterprogram, kemi och kemiteknik (TCSEM), Utbildningsplan för kull HT2009

Senast ändrad: 2010-03-12
Godkänd: 2010-03-12

För tillträde till utbildningen krävs en Bachelor´s degree inkluderande kurser i kemi och kemiteknik motsvarande minst 90 hp (varav minst 20 hp är kemiteknik). Baskunskaper i matematik och numeriska metoder är ett krav.