Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, kemi och kemiteknik (TCSEM), Utbildningsplan för kull HT2009

Senast ändrad: 2010-03-12
Godkänd: 2010-03-12

Nominell studietid är 2 år, vilket innebär 120 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå. Utbildningen ges på engelska.