Årskurs 1

Masterprogram, distribuerade system (TDISM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

        
Kurser som ges vid UPC under programmets första år

1:a terminen 
Obligatoriska kurser:                                                 30 ECTS
Distribute and Networked Systems                                    6
Security in Information Technology Systems                     6
Parallel Programming Models and Algorithms                   6
Performance Tuning and Analysis Tools                           6
Concurrent and Distributed Programming                         6

2:a terminen
Valbara kurser motsvarande sammanlagt:                    30 ECTS
Execution Environments for Distributed Computing          6
Decentralized Systems                                                     6
Scalable Distributed Systems                                           6
Measurement Tools and Techniques                                6
Mathematical Concepts Applied to Computer Networks      6
Internet and Multimedia Application Protocols                   6

Kurser som ges vid IST under programmets första år

1:a terminen
Obligatoriska kurser:                                                   30 ECTS
Middleware for Distributed Internet Applications             7.5
Network and Computer Security                                      7.5
Peer-to-Peer Systems and Overlay Networks                   7.5
Parallel and Distributed Computing                                 7.5

2:a terminen
Valbara kurser motsvarande sammanlagt:                    30 ECTS
Fault-Tolerant Distributed Systems                                 7.5
Cloud Computing                                                           7.5
Virtual Execution Environments                                      7.5
Mobile Computing                                                          7.5
Applications and Implementations of Cryptographic Algorithms     7.5
Database Administration and Tuning                              7.5