Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, distribuerade system (TDISM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2015-01-28
Godkänd: 2015-01-28

Masterprogrammet är ett Erasmus Mundus-program och benämns "European Master in Distributed Computing”. Programmet är ett samarbete mellan:

Kungliga Tekniska Högskolan – KTH

Universitat Politècnica de Catalunya – UPC

Instituto Superior Técnico – IST

Ovanstående universitet har i ett konsortiumavtal beslutat om gemensam styrning och genomförande av programmet. Ovan nämda universitet, kommer nedan benämnas ”deltagande universitet” och samarbetet ”konsortiet”.

Studenter antagna till programmet kommer att bedriva sina studier vid två av de deltagande universiteten och kommer därmed att erhålla en dubbel examen. Första årets studier bedrivs vid antingen UPC eller IST och tredje terminen vid KTH. Avslutande examensarbete sker vid studentens ursprungliga studieplats eller vid KTH.

Nominell studietid är 2 år, vilket innebär 120 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå. Utbildningen ges på engelska.