Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Alla studenter antas till Lorraine där de läser sitt första år.
Examensarbetet för de studenter som valt KTH registreras och handleds i Lorraine.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2436 Decentraliserade smarta energisystem i ett globalt energisystem 51888 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2475 Vetenskapsteori och -metodik för energiforskning 51679 6,0 hp 4,0 2,0
ME2086 Globala energimarknader och system i omvandling 50264 6,0 hp 6,0
MJ2382 Energidata, energibalanser och projektioner 51685 6,0 hp 6,0

En av de villkorligt valfria kurserna måste läsas

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2411 Förnybar energi 50252 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2460 Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 50262 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2383 Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 50266 6,0 hp 6,0