Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Denna kurslista gäller för de studenter som läser första året vid KTH.

Kull 11 läser årskurs 1 läsåret 2011/12.

Frivilliga kurser som läses i årskurs 1 eller 2:

DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Språkkurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2260 Finita elementmetoden 6,0 hp 6,0
DN2221 Tillämpade numeriska metoder, del 1 6,0 hp 3,0 3,0
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7,5 hp 3,7 3,8
DN2222 Tillämpade numeriska metoder, del 2 3,0 hp 3,0
DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp 3,7 3,8
DN2264 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 1 6,0 hp 3,0 3,0
DN2265 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 2 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2230 Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem Förbereder för spår 6, 7 7,5 hp 7,5
DN2275 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik Förbereder för spår 5, 7 7,5 hp 7,5
DN2281 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer Förbereder för spår 3, 4 7,5 hp 3,0 4,5
DD2257 Visualisering Förbereder för spår 5, 8 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering Förbereder för spår 3, 4 7,5 hp 7,5
DN2295 Projektkurs i beräkningsteknik Förbereder för spår 6, 8; individuell tidsplan 7,5 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik Kan läsas i åk 1 eller 2 7,5 hp 2,0 5,5