Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap (TDTNM), Utbildningsplan för kull HT2011

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Denna kurslista gäller för de studenter som läser första året vid KTH.

Kull 11 läser årskurs 1 läsåret 2011/12.

Frivilliga kurser som läses i årskurs 1 eller 2:

DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Språkkurser

Årskurs 2

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Under höstterminen i årskurs 2 läser man två obligatoriska kurser. De övriga kurser väljs från de villkorligt valfria kurserna.

Frivilliga kurser som läses i årskurs 1 eller 2:

DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Språkkurser