Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik Kan läsas i åk 1 eller 2 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering Förbereder för spår 5, 8 7,5 hp Avancerad nivå
DN2230 Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem Förbereder för spår 6, 7 7,5 hp Avancerad nivå
DN2275 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik Förbereder för spår 5, 7 7,5 hp Avancerad nivå
DN2281 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer Förbereder för spår 3, 4 7,5 hp Avancerad nivå
DN2295 Projektkurs i beräkningsteknik Förbereder för spår 6, 8; individuell tidsplan 7,5 hp Avancerad nivå
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering Förbereder för spår 3, 4 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Denna kurslista gäller för de studenter som läser första året vid KTH.

Kull 11 läser årskurs 1 läsåret 2011/12.

Frivilliga kurser som läses i årskurs 1 eller 2:

DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Språkkurser

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering Spår 1 9,0 hp Avancerad nivå
DN2280 Beräkningsmetoder från mikro- till makroskalor Spår 2 7,5 hp Avancerad nivå
DN240X Examensarbete inom beräkningsteknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
MH2426 Kvantmekaniska datorberäkningar för nanosystem Spår 2 7,5 hp Avancerad nivå
SK2530 Introduktion till biomedicin Spår 1 6,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik Kan läsas i åk 1 eller 2 7,5 hp Avancerad nivå
DD2325 Tillämpad programmering och datalogi 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp Avancerad nivå
DD2397 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp Avancerad nivå
DN2274 Elektromagnetiska beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DN2297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Under höstterminen i årskurs 2 läser man två obligatoriska kurser. De övriga kurser väljs från de villkorligt valfria kurserna.

Frivilliga kurser som läses i årskurs 1 eller 2:

DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Språkkurser