Årskurs 2

Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap (TDTNM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Spår 1= Biocomputing

Spår 2 = Computational Material Science