Årskurs 1

Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap (TDTNM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet ges i samarbete mellan KTH, TU Berlin, TU Delft och U of Erlangen. Varje universitet ansvarar för två spår som ges i årskurs 2.
1 Biocomputing KTH
2 Computational Material Science KTH
3 Computational Control Theory TU, Berlin
4 Computational Optimization TU, Berlin
5 Computational Fluid Dynamics TU, Delft
6 Numerical Linear Algebra TU, Delft
7 High Performance Computing Univ. of Erlangen
8 Scientific Visualization and Medical Image Processing Univ. of Erlangen

En ny kurs: DD2365 Avancerad beräkningsmetoder i flödesmekanik kommer att ges ffg V15. Den kommer att vara villkorligt valfri för spår 5 och 7.