Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Programmet ges i samarbete mellan KTH, TU Berlin, TU Delft och U of Erlangen. Varje universitet ansvarar för två spår som ges i årskurs 2.
1 Biocomputing KTH
2 Computational Material Science KTH
3 Computational Control Theory TU, Berlin
4 Computational Optimization TU, Berlin
5 Computational Fluid Dynamics TU, Delft
6 Numerical Linear Algebra TU, Delft
7 High Performance Computing Univ. of Erlangen
8 Scientific Visualization and Medical Image Processing Univ. of Erlangen

En ny kurs: DD2365 Avancerad beräkningsmetoder i flödesmekanik  kommer att ges ffg V15. Den kommer att vara villkorligt valfri för spår 5 och 7.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp 3,0 4,5
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp 3,7 3,8
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp 3,0 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik spår 6,8 7,5 hp 3,7 3,8
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system Spår 6, 7 7,5 hp 7,5
SF2522 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer Spår 3,4 7,5 hp 3,0 4,5
DD2257 Visualisering Spår 5,8 7,5 hp 7,5
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik Spår 5, 7 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering Spår 3,4 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp 3,0 4,5
SF2566 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 hp 3,0 3,0
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp 7,5
DD2325 Tillämpad programmering och datalogi 7,5 hp 7,5
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5