Årskurs 1

Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap (TDTNM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Programmet ges i samarbete mellan KTH, TU Berlin, TU Delft och U of Erlangen. Varje universitet ansvarar för två spår som ges i årskurs 2.
1 Biocomputing KTH
2 Computational Material Science KTH
3 Computational Control Theory TU, Berlin
4 Computational Optimization TU, Berlin
5 Computational Fluid Dynamics TU, Delft
6 Numerical Linear Algebra TU, Delft
7 High Performance Computing Univ. of Erlangen
8 Scientific Visualization and Medical Image Processing Univ. of Erlangen

En ny kurs: DD2365 Avancerad beräkningsmetoder i flödesmekanik  kommer att ges ffg V15. Den kommer att vara villkorligt valfri för spår 5 och 7.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 3,0 4,5
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 3,7 3,8
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 3,0 4,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik
spår 6,8
7,5 3,7 3,8
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system
Spår 6, 7
7,5 7,5
SF2522 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer
Spår 3,4
7,5 3,0 4,5
DD2257 Visualisering
Spår 5,8
7,5 7,5
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik
Spår 5, 7
7,5 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering
Spår 3,4
7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 3,0 4,5
SF2566 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 3,0 3,0
BB2300 Beräkningskemi 7,5 7,5
DD2325 Tillämpad programmering och datalogi 7,5 7,5
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 7,5