Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Spår 1 = Biocomputing 

Spår 2 = Computational Material Science

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2530 Introduktion till biomedicin Spår 1 6,0 hp 6,0
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering Spår 1 9,0 hp 6,0 3,0
SF259X Examensarbete inom beräkningsteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp 3,0 4,5
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp 7,5
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp 7,5