Senast ändrad: 2015-09-01
Godkänd: 2015-09-01

COSSE-programmet omfattar 120 högskolepoäng, vilket vid normal studietakt motsvarar två år. Programmet är på avancerad nivå och ges på engelska.

Programmet består av ett block av obligatoriska baskurser (ca 45 hp), som kan läsas vid vilket som helst av de fyra partneruniversiteten, vilket följs av kurser inom något av följande åtta spår:

KTH

  • datorberäkningar inom biovetenskap (biocomputing)
  • datorberäkningar inom materialvetenskap (computational material science)

TUB

  • datorberäkningar inom reglerteori (computational control theory)
  • datorberäkningar inom optimering (computational optimization)

TUD

  • datorberäkningar inom flödesdynamik (computational fluid dynamics)
  • numerisk linjär algebra (numerical linear algebra)

FAU

  • vetenskaplig visualisering och bildbehandling (scientific visualization and image processing)
  • högprestandaberäkningar (high performance computing)

Baskurser och spårkurser utgör tillsammans ca 75 hp. Med valfria kurser omfattande ca 15 hp ska totalsumman för kursdelen utgöra minst 90 hp. Det avslutande examensarbetet inom det valda spåret omfattar 30 hp.