Senast ändrad: 2019-03-07
Godkänd: 2019-03-07

Grundläggande behörighetskrav:

För grundläggande behörighet till KTH:s masterprogram gäller:

-Examen på grundnivå som omfattar minst 180högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

-Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Särskilda behörighetskrav:

  • Kandidatexamen från ett universitet listat i senaste utgåvan av International handbook of universities http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/list.html

  • Den sökande ska ha en gedigen bakgrund i matematik, datalogi och numerisk analys. Den sökande ska ha studerat följande ämnen: vektoranalys, ordinära differentialekvationer samt sannolikhetslära och statistik. Dessutom krävs en grundläggande förståelse för partiella differentialekvationer och grundläggande erfarenhet av ett högnivåprogramspråk.

Kurser i ämnen såsom komplex analys, partiella differenatialekvationer, termodynamik och reglerteknik är meriterande.

Urvalsprocess

Urvalet baseras på en sammanlagd värdering av följande: universitet, innehållet i examen/examina, studieframgång, personligt brev, referenser, relevant arbetslivserfarenhet, publikationer (inklusive vetenskapliga posters etc.) och kunskaper i engelska språket.

Meritvärderingen görs i skala 1-75.

Avsaknad av programsspecifikt sammanfattningsblad i ansökan kan ge ett lägre meritvärde