Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap (TDTNM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kompletterande information

Programmet ges i samarbete mellan KTH, TU Berlin och TU Delft.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser väljs i samråd med programansvarig.

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 2 ska 4 väljas.