Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp Avancerad nivå
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp Avancerad nivå
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 hp Avancerad nivå
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp Avancerad nivå
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
SF2522 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer 7,5 hp Avancerad nivå
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Programmet ges i samarbete mellan KTH, TU Berlin och TU Delft.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF259X Examensarbete inom beräkningsteknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser väljs i samråd med programansvarig.

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 2 ska 4 väljas.