Senast ändrad: 2019-03-07
Godkänd: 2019-03-07

COSSE-programmet är ett tvåårigt (120 högskolepoäng) masterprogram på avancerad nivå. Programmet ges på engelska.

COSSE-programmet innehåller obligatorisk mobilitet för studenterna. Programmet består av tre terminer med kurser som följs av en termin som ägnas åt att skriva examensarbetet (30 hp) under handledning av representanter för universiteten för både år 1 och år 2. Den gemensamma handledningen utesluter inte att specialiseringen bara ges av ett av de involverade universiteten.

Första året läses på TU Berlin där studenterna läser kurser i omfattningen av minst 60 hp enligt kursplanen i bilaga 1. Studenterna kan ansöka om att läsa på ett av de andra partneruniversiteten under första året (kurser om minst 60 hp enligt bilaga 1). För att kunna göra detta måste ansökan bifallas av både programledningsgruppen (PAG) och universitetet i fråga. I detta fall kan studenten bli antagen till andra året antingen till TU Berlin eller KTH/TU Delft enligt beslut av PAG och universitetet som för år 1.

Universitet för år 2 erbjuder kurser omfattande minst 30 hp samt handledning av examensarbetet (30 hp) enligt bilaga 1. Följande specialiseringar erbjuds:

  • KTH: Biologiska beräkningar, bioinformatik, maskininlärning, beräkningsflödesdynamik, numerisk linjär algebra, beräkningsfysik, numerisk analysis
  • TU Delft: Beräkningsflödesdynamik, numerisk linjär algebra, högprestandaberäkningar, data assimilering
  • TU Berlin: Optimalstyrning, styrningsteori, numerisk linjär algebra, numerisk analys

Studenten kan välja en annan specialisering än den föreslagna efter särskild ansökan.