Årskurs 1

Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap (TDTNM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet ges i samarbete mellan KTH, TU Berlin och TU Delft.

Villkorligt valfria kurser väljs i samråd med programansvarig.
Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1 ska 2 väljas. Av de villkorligt valfria kurserna i åk 2 ska 4 väljas.