Årskurs 1

Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap (TDTNM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Programmet ges i samarbete mellan KTH, TU Berlin och TU Delft.

Villkorligt valfria kurser väljs i samråd med programansvarig.
Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1 ska 2 väljas. Av de villkorligt valfria kurserna i åk 2 ska 4 väljas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2561 Finita elementmetoden 50329 7,5 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 50348 7,5 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 50326 7,5 3,0 4,5
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 50333 7,5 7,5
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 60258 7,5 3,7 3,8
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 60269 7,5 3,0 4,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 51036 7,5 7,5
SF2526 Numeriska algoritmer för vetenskapliga problem med stora datamängder 60271 7,5 7,5
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer och maskininlärning 60268 7,5 4,0 3,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60286 7,5 7,5